« Rzym 13:8 List do Rzymian 13:9 Rzym 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ono, nie będziesz cudzołożyć, nie zabijesz, nie ukradniesz, nie poświadczysz fałszywie, nie będziesz pożądać, i jeśli która ina zapowiedź, wtej to rzeczy zawięzuje się: umiłujesz bliźniego twego jako siebie samego.
2.WUJEK.1923Albowiem: Nie będziesz cudzołożył; Nie będziesz zabijał; Nie będziesz kradł; Nie będziesz mówił świadectwa fałszywego; Nie będziesz pożądał, i jeźli które jest insze przykazanie, w tem słowie się zamyka: Będziesz miłował bliźniego twego, jako siebie samego.
3.RAKOW.NTBo ono: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i jeśli które insze jest przykazanie, w tej mowie w kupie się zamyka, w tym: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż to przykazanie: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i jeźli które insze jest przykazanie, w tem słowie sumownie się zamyka, mianowicie: Będziesz miłował bliźniego twego, jako siebie samego.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż to: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
6.JACZEWSKIAlbowiem przykazanie: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj, jako i każde inne w tem jednem słowie się mieści: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
7.SYMONPrzykazania bowiem: Nie cudzołóż: Nie zabijaj: Nie kradnij: Nie mów fałszywego świadectwa: Nie pożądaj, i wszelkie inne, zawierają się w tem jednem przykazaniu: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
8.MARIAWICIAlbowiem: Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał. I jeśli jest jakie inne przykazanie, w tem słowie się zawiera: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj i wszelkie inne przykazanie zawiera się w tym słowie: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne przykazanie zawiera się w tym słowie: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!
12.BRYTYJKAPrzykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
13.POZNAŃSKATo bowiem: "Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj" oraz każde inne przykazanie znajduje uwieńczenie w tym jednym: "Kochaj twego bliźniego jak samego siebie".
14.WARSZ.PRASKAPrzykazania takie, jak: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj – i wszystkie inne streszczają się w tym jednym nakazie: Kochaj bliźniego twego jak siebie samego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, czy jakieś inne przykazanie, jest streszczone w tej zasadzie: Będziesz miłował twego bliskiego jak siebie samego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo przykazania: Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać - oraz wszystkie inne, streszczają się w tym jednym: Masz kochać swego bliźniego tak, jak samego siebie.
17.TOR.PRZ.Gdyż to: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał, i jeśli jest jakieś inne przykazanie, w tym słowie się sumują, to znaczy: Będziesz miłował swojego bliźniego, jak samego siebie.