« Rzym 14:9 List do Rzymian 14:10 Rzym 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:10b) Ty lepak czemu sądzisz brata swego? albo i ty czemu gardzisz bratem twoim? Wszytcy bo staniem u sądu Christusowego.
2.WUJEK.1923A ty przecz sądzisz brata twego? albo ty czemu gardzisz bratem twoim? Albowiem wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową.
3.RAKOW.NTA ty przeczże sądzisz brata twego? abo też ty czemu nizacz poczytasz brata twego? Wszyscy bowiem stawieni będziemy przed oną stolicą Christusową?
4.GDAŃSKA.1881Ale ty przeczże potępiasz brata twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową?
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa.
6.JACZEWSKITy jakie masz prawo sądzić brata twego, albo nim gardzić? Sędzią nas wszystkich jest Chrystus.
7.SYMONTy tedy dlaczego potępiasz brata twego? albo ty drugi czemu gardzisz bratem twoim? Wszak wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową.
8.MARIAWICIAle ty czemu sądzisz brata twego? Albo też czemu gardzisz bratem twoim? Gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową;
9.DĄBR.WUL.1973A ty czemuż potępiasz brata twego? Albo czemu pogardzasz bratem twoim? Wszak wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961A ty czemuż potępiasz twego brata? Albo czemu pogardzasz bratem twoim? Wszak wszyscy staniemy przed trybunałem Bożym.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
12.BRYTYJKATy zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym.
13.POZNAŃSKATy natomiast dlaczego osądzasz twego brata? A ty dlaczego potępiasz twego brata? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga,
14.WARSZ.PRASKAWobec tego czemu ty potępiasz swego brata? Dlaczego nim gardzisz? Przecież wszyscy będziemy musieli stanąć przed trybunałem Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty dlaczego sądzisz twojego brata? Lub, także ty, dlaczego lekceważysz twojego brata? Wszyscy staniemy przy trybunie Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego więc osądzasz swego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Boskim trybunałem.
17.TOR.PRZ.2023Ty natomiast dlaczego sądzisz twojego brata? Albo dlaczego gardzisz twoim bratem? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem sądu Chrystusa.