« Rzym 14:10 List do Rzymian 14:11 Rzym 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo napisano: Żywę ja mówi Pan: że się mnie pokłoni wszelkie kolano, i wszelki język wyznawać będzie Bogu.
2.WUJEK.1923Bo jest napisano: Żywię Ja, mówi Pan, iż mi się wszelkie kolano pokłoni, i wszelki język wyzna Bogu.
3.RAKOW.NTBo jest napisano: Żywę ja, mówi Pan: iż mi się skłoni wszelkie kolano, i wszelki język dziękować będzie Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Bo napisano: Jako żyję Ja, mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni, i każdy język wysławiać będzie Boga.
5.GDAŃSKA.2017Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga.
6.JACZEWSKINapisano jest: Żyję ja, mówi Pan, wszyscy mi się pokłonią, wszyscy wyznawać mnie będą.
7.SYMONBo jest napisano: "Jakom żyw, mówi Pan: wszelkie kolano ugnie się przedemną, i wszelki język wyzna Boga".
8.MARIAWICIbo tak jest napisane: Żyję Ja, mówi Pan, że się Mnie będzie kłaniało wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973Napisane jest bowiem: Żyję ja, powiada Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga.
10.DĄBR.GR.1961Napisane jest bowiem: Żyję ja, powiada Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga.
12.BRYTYJKABo napisano:Jakom żyw, mówi Pan, Ugnie się przede mną wszelkie kolano I wszelki język wyznawać będzie Boga.
13.POZNAŃSKAgdyż napisano: "Na moje życie, mówi Pan, zegnie się przede Mną wszelkie kolano i wszelki język sławić będzie Boga".
14.WARSZ.PRASKANapisane jest bowiem: Na moje życie, mówi Pan: każdy upadnie przede Mną na kolana i każdy będzie wyznawał wielkość Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jest napisane: Ja żyję mówi Pan, dlatego dla mnie zegnie się każde kolano i każdy język przyzna się Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówią o tym słowa: Jak żyję - mówi Pan - zegnie się przede Mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga.
17.TOR.PRZ.Napisane jest bowiem: Jako żyję Ja, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna Bogu.