« Rzym 14:13 List do Rzymian 14:14 Rzym 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem i tuszę w Panu Jesusie, że nic pospolitego (niemasz) przez się, chyba kto co mnima pospolitem być, onemu (jest) pospolito.
2.WUJEK.1923Wiem i ufanie mam w Panu Jezusie, iż niemasz nic przez się nieczystego, jedno temu, który mniema, co być nieczystem, temu nieczystem jest.
3.RAKOW.NTWiem i upewniony jestem w Panu Jezusie, iż nie masz nic pospolitego przez się; jedno temu który rozumie co pospolitym być, onemu pospolitym jest.
4.GDAŃSKA.1881Wiem i upewnionym jest przez Pana Jezusa, iż nie masz nic przez się nieczystego, tylko temu, który mniema co być nieczystem, to temu nieczyste jest.
5.GDAŃSKA.2017Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.
6.JACZEWSKIWiem, że dla Chrześcianina nie masz potraw czystych i nieczystych; są przecież czyste i nieczyste dla tych, którzy rozróżniają potrawy.
7.SYMONWiem, i jestem tego pewny w Panu Jezusie, że nic niema nieczystego z siebie: temu tylko rzecz jaka jest nieczystą, kto ma ją za nieczystą.
8.MARIAWICIWiem i pewien jestem tego w Panu Jezusie, że niema nic nieczystego przez Niego, jedno temu, który mniema, że co jest nieczyste, temu to jest nieczyste.
9.DĄBR.WUL.1973Wiem i jestem pewny w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo w sobie, tylko dla tego jest nieczyste, kto je za nieczyste uważa.
10.DĄBR.GR.1961Wiem i jestem pewny w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo w sobie, tylko dla tego jest nieczyste, kto je za nieczyste uważa.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.
12.BRYTYJKAWiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa.
13.POZNAŃSKAWiem bowiem i jestem przekonany - w Panu Jezusie - że nic samo przez się nie jest nieczyste. A jeśli ktoś mniema, że jest nieczyste, to jest ono nieczyste tylko dla niego.
14.WARSZ.PRASKAJestem najzupełniej przekonany, z racji mojego zjednoczenia z Panem Jezusem, że nie istnieje nic, co byłoby nieczyste samo w sobie. Rzecz staje się nieczysta tylko dla tego, kto ją za taką uważa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiem i jestem upewniony w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste dla samego siebie; chyba że dla tego, co uważa, że coś jest nieczyste; dla tego jest nieczyste.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste - jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa.
17.TOR.PRZ.2023Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest skalane, ale jest skalane dla tego, kto zalicza to do skalanych.