« Rzym 14:15 List do Rzymian 14:16 Rzym 14:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech się przeto nie bluźni dobre wasze.
2.WUJEK.1923Niechajże tedy dobro nasze bluźnione nie będzie;
3.RAKOW.NTNiechaj tedy nie będzie bluźnione wasze ono dobro.
4.GDAŃSKA.1881Niechże tedy dobro wasze bluźnione nie będzie.
5.GDAŃSKA.2017Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione.
6.JACZEWSKIStrzeżmy się, aby wolność nasza chrześciańska bluźnioną nie była.
7.SYMONNie wystawiajcie przeto naszego dobra na bluźnierstwo.
8.MARIAWICINiechaj tedy dobro wasze nie będzie bluźnione.
9.DĄBR.WUL.1973Dobro nasze niech się nie stanie przedmiotem bluźnierstwa.
10.DĄBR.GR.1961Niech dobro nasze nie stanie się przedmiotem bluźnierstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa!
12.BRYTYJKANiechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa.
13.POZNAŃSKANiech nie mówi się źle o waszym dobru.
14.WARSZ.PRASKANiech więc to, co jest dla was dobrem, nie będzie powodem do bluźnierstwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, niech nie będzie profanowane wasze odpowiednie zachowanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech też to, co jest waszym dobrem, nie będzie przedmiotem czyichś bluźnierstw.
17.TOR.PRZ.Niech więc to, co jest waszym dobrem nie będzie powodem bluźnierstw.