« Rzym 14:18 List do Rzymian 14:19 Rzym 14:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto co jest ku pokojowi naśladujmy, i co ku zbudowaniu.
2.WUJEK.1923A tak starajmy się o to, co pokojowi należy, i tego, co jest ku zbudowaniu, społecznie strzeżmy.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy onych rzeczy które do pokoju należą, naśladujmy, i onych które do budowania wzajemnego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż tedy naśladujmy tego, co należy do pokoju i do społecznego budowania.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
6.JACZEWSKIPokoju tedy szukajmy i nawzajem zbudowaniem bądźmy dla siebie.
7.SYMONA tak starajmy się usilnie o to, co pomaga do zachowania pokoju, i pilnujmy tego, co ku wzajemnemu zbudowaniu służy.
8.MARIAWICIA tak starajmy się o to, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu; tego zobopólnie przestrzegajmy.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto starajmy się o to, co służy pokojowi, a pilnujmy tego, co ma na celu wzajemne zbudowanie.
10.DĄBR.GR.1961Przeto starajmy się o to, co służy pokojowi, i o to, co ma na celu wzajemne zbudowanie.
11.TYSIĄCL.WYD5Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.
12.BRYTYJKADążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.
13.POZNAŃSKATroszczmy się więc o pokój i wzajemne zbudowanie.
14.WARSZ.PRASKAZabiegajmy tedy o to, co pożyteczne dla zachowania pokoju i co przyczynia się do wzajemnego zbudowania [w wierze].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, ścigajmy sprawy pokoju oraz te, dla wzajemnego budowania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
17.TOR.PRZ.Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i ku zbudowaniu jedni drugich.