« Rzym 14:20 List do Rzymian 14:21 Rzym 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dobrze nie jeść mięsa, ani pić wina, ani oco się brat twój otrąca, albo zawadza, albo mdli.
2.WUJEK.1923Dobra jest, nie jeść mięsa i nie pić wina, ani czem się brat twój obraża, albo gorszy, albo słabieje.
3.RAKOW.NTDobra jest rzecz nie jeść mięsa, ani pić wina, ani żadnej rzeczy w której się brat twój obraża, abo pogarsza, abo jest słabym.
4.GDAŃSKA.1881Dobrać jest, nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, którą się brat twój obraża albo gorszy albo słabieje.
5.GDAŃSKA.2017Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie.
6.JACZEWSKIDobrze jest wstrzymać się od mięsa, od wina i od wszystkiego, co brata gorszy.
7.SYMONDobrze jest nie jeść mięsa, i nie pić wina, i nic nie czynić takiego, przez co się brat twój uraża, albo gorszy, albo słabym się staje.
8.MARIAWICIDobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nie czynić czegoś takowego, przez coby brat twój upadał, albo się gorszył albo słabnął.
9.DĄBR.WUL.1973Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, i nic nie czynić takiego, przez co brat twój uraża się albo gorszy, albo słabnie.
10.DĄBR.GR.1961Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, i nic nie czynić takiego, przez co brat twój uraża się (albo gorszy albo słabnie).
11.TYSIĄCL.WYD5Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi, <gorszy albo osłabia>.
12.BRYTYJKADobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek.
13.POZNAŃSKADobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina oraz nie czynić tego, co doprowadzić by mogło twego brata do grzechu.
14.WARSZ.PRASKADobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, i odmówić sobie w ogóle tego wszystkiego, co mogłoby stać się przyczyną upadku lub zgorszenia dla bliźniego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szlachetnie jest nie jeść mięsa, nie wypić wina, ani nie robić nic, przez co twój brat się gorszy, obraża, albo staje się słaby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDobrze jest nie jeść mięsa ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie u brata.
17.TOR.PRZ.2023Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, i niczego, o co twój brat potykałby się, gorszył, albo słabnął.