« Rzym 14:2 List do Rzymian 14:3 Rzym 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:2) Jedzący, nie jedzącym niech nie gardzi, a nie jedzący, jedzącego niech nie sądzi; bo ji Bóg przyjął.
2.WUJEK.1923Ten, który je, niechaj nie gardzi nie jedzącym, a który nie je, jedzącego niech nie posądza; albowiem go Bóg przyjął.
3.RAKOW.NTKtóry je, niechaj onego, który nie je, nie poczyta nizacz; a który nie je, niechaj onego, który je, nie osądza. Abowiem Bóg go przyjął.
4.GDAŃSKA.1881Ten, który je, niech lekce nie waży tego, który nie je; a który nie je, niech nie potępia tego, który je; albowiem go Bóg przyjął.
5.GDAŃSKA.2017Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął.
6.JACZEWSKIKto jest przekonania, że wszystko jeść wolno, - niech niegardzi tymi, którzy przeciwnie sądzą; a kto się wstrzymuje od potraw zakazanych, - niechaj inaczej czyniącego nie potępia, bo i jego Bóg na swego sługę powołał.
7.SYMONKto je, niechaj nie gardzi tym, który nie je: a kto nie je, niechaj nie potępia tego, który je: bo go Bóg przygarnął do siebie.
8.MARIAWICITen tedy, kto je, niech nie gardzi tym, który nie je; a ten, kto nie je, niech nie sądzi tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął,
9.DĄBR.WUL.1973Ten, kto jada, niechaj nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg go przygarnął do siebie.
10.DĄBR.GR.1961Ten, kto jada, niechaj nie pogardza tym, który nie je; a kto nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg i jego przygarnął do siebie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie je, niech nie potępia tego, który je; bo Bóg go łaskawie przygarnął.
12.BRYTYJKANiechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął.
13.POZNAŃSKATen, który je, niech nie potępia tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie osądza jedzącego - Bóg bowiem każdemu daje dostęp do siebie.
14.WARSZ.PRASKANiechże w takiej sytuacji ten, który je wszystko, nie okazuje pogardy temu, który powstrzymuje się od pewnych pokarmów; i na odwrót – ten ostatni niech nie rzuca wyroków potępienia na tego, który je wszystko, bo i tego również Bóg nie odrzucił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto je niech nie lekceważy tego, co nie je; zaś kto nie je niech nie sądzi tego, co je; gdyż dobrał go sobie Bóg.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął.
17.TOR.PRZ.2023Ten, który je, niech nie wzgardza tym, który nie je; a ten który nie je, niech nie sądzi tego, który je; albowiem Bóg go przyjął.