« Rzym 14:3 List do Rzymian 14:4 Rzym 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:3) Ty kto jesteś że sądzisz cudzego czeladnika? Swemu Panu stoi, albo upada. (14:4) Lecz postawion będzie, bo mocen jest Bóg postawić ji.
2.WUJEK.1923Ty ktoś jest, co sądzisz sługę cudzego? Panu swemu stoi albo upada: a ostoi się; albowiem mocen jest Bóg postawić go.
3.RAKOW.NTTy ktożeś jest który sądzisz cudzego domownika? własnemu Panu stoi abo upada. A stanie: Bo mocen jest Bóg postawić go.
4.GDAŃSKA.1881Ktoś ty jest, co sądzisz cudzego sługę? Panu własnemu stoi, albo upada, a ostoi się; albowiem go Bóg może utwierdzić.
5.GDAŃSKA.2017Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.
6.JACZEWSKIJakie masz prawo sądzić cudzego sługę? Gdy sługa cudzy jest dobrym albo złym: - to nie dla ciebie, ale dla Pana swego; dobrym zaś będzie, bo Bóg mocen jest mu tę łaską wyświadczyć.
7.SYMONKtóżeś ty jest, co potępiasz sługę cudzego? Panu swemu on stoi lub upada: ale się ostoi, bo mocen jest Bóg podtrzymać go.
8.MARIAWICIa ty kto jesteś, co sądzisz cudzego sługę? Panu swemu albo stoi, albo upada. Ale będzie stał, bo mocen jest Bóg utwierdzić go.
9.DĄBR.WUL.1973Kimże ty jesteś, że sądzisz sługę cudzego? Przy Panu swoim trwa lub odpada od niego, a trwać będzie, gdyż mocen jest Bóg zatrzymać go.
10.DĄBR.GR.1961A ty, kim jesteś, że sądzisz sługę cudzego? Przy Panu swoim trwa lub odpada od niego, a trwać będzie, gdyż Bóg ma moc zatrzymać go.
11.TYSIĄCL.WYD5Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.
12.BRYTYJKAKimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go.
13.POZNAŃSKAKim ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Jego pana sprawą jest, czy stoi on, czy upada. A pan nie pozwoli mu upaść, bo może go podtrzymać.
14.WARSZ.PRASKAKimże ty jesteś, że chciałbyś sobie przypisać prawo osądzenia czyjegoś sługi? To do jego Pana należy wyrokowanie, czy on stoi, czy upada. Zresztą nie upadnie, gdyż Pan będzie w stanie go podtrzymać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Dla swojego własnego Pana stoi lub pada; ale zostanie postawiony, bo Bóg jest władny go postawić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić.
17.TOR.PRZ.2023Kim ty jesteś, że sądzisz sługę cudzego domu? Dla własnego Pana stoi lub upada; ale zostanie postawiony; Bóg bowiem mocny jest go postawić.