« Rzym 14:4 List do Rzymian 14:5 Rzym 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inszy rozsądza dzień ode dnia. A inny rozsądza wszelki dzień. Każdy w swojem umyśle niech obfituje.
2.WUJEK.1923Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień sądzi: każdy na mniemaniu swojem niech ma dosyć.
3.RAKOW.NTTenci sądzi dzień ode dnia, a on sądzi każdy dzień za równo. Każdy w własnym wyrozumieniu niech będzie zupełnie upewnion.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień za równo sądzi; każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim.
5.GDAŃSKA.2017Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle.
6.JACZEWSKIToż samo należy wiedzieć o dniach. Jeden czyni różnicę między dniami, - drugi wszystkie dni za równe sobie uważa. Niech każdy przy swojem zostanie.
7.SYMONTak samo jeden robi różnicę między dniem a dniem: a dla drugiego każdy dzień jednaki: niechajże każdy pozostanie przy swem przekonaniu.
8.MARIAWICIAlbowiem jeden czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi o każdym dniu jednakowo sądzi. Każdy tedy niech poprzestaje na swem przekonaniu.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem jeden robi różnicę między dniem a dniem, a dla drugiego każdy dzień jednaki: niechajże każdy zostanie przy swoim zdaniu.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem jeden robi różnicę między dniem a dniem, a dla drugiego każdy dzień jednaki: niechże każdy zostanie przy swoim zdaniu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania.
12.BRYTYJKAJeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.
13.POZNAŃSKAJeden wyżej stawia jakiś dzień przed innym dniem, a według oceny innego są one równe - niech każdy we własnym przekonaniu znajduje uzasadnienie.
14.WARSZ.PRASKAKiedy indziej znów ktoś sądzi, że pewne dni są szczególnie ważne, a dla drugiego wszystkie dni są jednakowe. Jeden i drugi może zostać przy swoim, byleby obaj byli przekonani o słuszności własnego sądu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż oto jakiś bada dzień obok dnia, a inny każdy dzień bada; niech każdy zostanie przekonywany we własnym sposobie myślenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem.
17.TOR.PRZ.2023Jeden wprawdzie osądza dzień ponad inny dzień, drugi natomiast każdy dzień osądza tak samo; każdy niech jest upewniony w swoim myśleniu.