« Rzym 14:7 List do Rzymian 14:8 Rzym 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:8) Bo też choć żywiemy, Panu żywiemy. Choć też umieramy Panu umieramy. (14:9) A przeto choć żywiemy, choć też umieramy, Pańscy jesteśmy.
2.WUJEK.1923Bo chociaż żywiemy, Panu żywiemy: chociaż umieramy, Panu umieramy: choć tedy żywiemy, choć umieramy, Pańscy jesteśmy.
3.RAKOW.NTBo choć też żywiemy, Panu żywiemy; choć też umieramy, Panu umieramy. Choć tedy żywiemy, choć też umieramy, Pańscy jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881Bo choć żyjemy, Panu żyjemy; choć umieramy, Panu umieramy; przetoż choć i żyjemy, choć i umieramy, Pańscy jesteśmy.
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana.
6.JACZEWSKIale, czy to żyjemy, czy umieramy - to dla Pana tylko, bo Pańskimi sługami jesteśmy.
7.SYMONBo jeśli żyjemy, Panu żyjemy: jeśli umieramy, Panu umieramy. Czy tedy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.
8.MARIAWICIBo czy żyjemy, dla Pana żyjemy; czy też umieramy, dla Pana umieramy. A tak czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Bo czy żyjemy, czy też umieramy, Pańscy jesteśmy.
10.DĄBR.GR.1961Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Bo czy żyjemy, czy też umieramy. Pańscy jesteśmy.
11.TYSIĄCL.WYD5jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
12.BRYTYJKABo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.
13.POZNAŃSKAJeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla czci Pana, a jeśli umieramy, dla czci Pana umieramy. Czy to bowiem żyjemy, czy umieramy, jesteśmy własnością Pana.
14.WARSZ.PRASKAKiedy żyjemy, żyjemy dla Pana, a kiedy umieramy – to również dla Pana. W ten sposób czy to żyjąc, czy umierając należymy do Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli żyjemy żyjemy dla Pana; a jeśli umieramy umieramy dla Pana; zatem jeśli żyjemy i jeśli też umieramy jesteśmy Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego.
17.TOR.PRZ.2023Bo jeżeli żyjemy, to dla Pana żyjemy; jeżeli umieramy, to dla Pana umieramy; czy więc żyjemy, czy umieramy, jesteśmy Pana.