« Rzym 15:26 List do Rzymian 15:27 Rzym 15:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:28) Bo uchwalili i dłużni im są. Bo jeśli ji duchownych (rzeczy) uczestniki byli narodowie, dłużni są w cielesnych służyć im.
2.WUJEK.1923Albowiem spodobało się im, i są im powinni; bo jeźli duchownych ich dóbr uczęstnikami się stali, powinni są w cielesnych usługować im.
3.RAKOW.NTAbowiem mówię podobało się im, i powinni im są. Bo jeśli w duchownych dobrach ich społkowali z nimi pogani, powinni są i w cielesnych usługować im.
4.GDAŃSKA.1881Owa podobało się im i są ich dłużnikami; bo ponieważ dóbr ich duchownych poganie się uczestnikami stali, powinni im też są cielesnemi usługiwać.
5.GDAŃSKA.2017Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi.
6.JACZEWSKIChętnie one złożyły tę jałmużnę, boć i obowiązek w tym względzie na nich ciąży: gdy bowiem poganie stali się uczestnikami łask żydowskich, - to na wzajem materyalnymi darami za duchowne odpłacić się im powinni.
7.SYMONUznały za dobre: ale są też im dłużne. Bo jeśli poganie stali się uczestnikami dóbr ich duchownych, to oni są im winni posługę w potrzebach cielesnych.
8.MARIAWICIAlbowiem tak się im podobało. Zresztą są im dłużni. Bo jeśli poganie stali się uczestnikami rzeczy ich duchowych, tedy powinni ich wspomagać w cielesnych.
9.DĄBR.WUL.1973Uznały za słuszne, ale też są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się ich uczestnikami w dobrach duchowych, winni i w cielesnych spieszyć im z pomocą.
10.DĄBR.GR.1961Uznały za słuszne, bo też są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się ich uczestnikami w dobrach duchowych, winni i w cielesnych spieszyć im z pomocą.
11.TYSIĄCL.WYD5Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych,
12.BRYTYJKATak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi.
13.POZNAŃSKAUczyniły to z wielką chęcią, bo też są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to winni im służyć dobrami materialnymi.
14.WARSZ.PRASKACo prawda dobrowolnie podjęli tę decyzję, lecz trzeba przyznać, że w rzeczywistości byli dłużnikami owych ubogich, bo przecież chrześcijanie jerozolimscy pochodzenia żydowskiego podzielili się dobrami duchowymi z tymi, którzy nie należeli kiedyś do narodu wybranego. Winni tedy poganie, w zamian za to, przyjść im teraz z pomocą w ich materialnych potrzebach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Upodobały sobie, ponieważ są ich dłużnikami. Bo jeśli poganie stali się ich duchowymi wspólnikami więc są dłużni służyć im w cielesnych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI słusznie, bo rzeczywiście są ich dłużnikami. Skoro poganie dostąpili udziału w ich dobrach duchowych, nic nie przeszkadza, by usłużyli im materialnymi.
17.TOR.PRZ.2023To postanowiły, bo są ich dłużnikami; bo jeśli poganie stali się uczestnikami tego, co duchowe, to winni usłużyć im i w tym, co cielesne.