« Rzym 16:12 List do Rzymian 16:13 Rzym 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:14) Pozdrówcie Rufusa wybranego w panu, i matkę jego i moję.
2.WUJEK.1923Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego i moję.
3.RAKOW.NTPozdrówcie Rufa onego wybranego w Panu, i onę matkę jego, i moję.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego, i moję.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją.
6.JACZEWSKIPozdrówcie przezacnego w Panu Rufa i matkę jego, którą i ja też mam za własną matkę.
7.SYMONPozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, która i dla mnie jest matką.
8.DĄBR.WUL.1973Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją.
9.DĄBR.GR.1961Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją.
10.TYSIĄCL.WYD5Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką.
11.BRYTYJKAPozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją.
12.POZNAŃSKAPozdrówcie Rufusa, wybrańca Pańskiego, oraz jego matkę, która jest także moją matką.
13.WARSZ.PRASKAPozdrówcie umiłowanego przez Pana Rufusa i jego matkę, która jest również i dla mnie matką.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrówcie wybranego w Panu Rufa oraz matkę jego i moją.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrówcie Rufusa, powołanego w Panu, oraz matkę - jego i moją.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją.