« Rzym 2:14 List do Rzymian 2:15 Rzym 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy okazują skutek zakonny napisany wsercach swych, gdy jim poświadcza ich sumnienie, i między sobą myśli obwiniają się, albo się też obmawiają.
2.WUJEK.1923Którzy okazują dzieło zakonu napisane na sercach swoich, gdy im sumnienie ich świadectwo daje, i myśli między sobą różne, albo je oskarżające albo téż wymawiające,
3.RAKOW.NTKtórzy okazują uczynek zakonu napisany na sercach swych, gdy wespół świadczy ich sumnienie, i wespół między sobą myśli oskarżają, abo też wymawiają.)
4.GDAŃSKA.1881Którzy ukazują skutek zakonu, napisany na sercach swych, z poświadczaniem sumienia ich i myśli wespół siebie oskarżających albo też wymawiających,
5.GDAŃSKA.2017Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających);
6.JACZEWSKIOni mają prawo wyryte na sercach swoich; sumienie ich, gdy się z sobą rachuje, mówi im, czy będą godni zaskarżenia, czy obrony
7.SYMONi okazują, że treść zakonu napisana jest na sercach ich. Poświadcza toż samo i ich sumienie przez myśli, spierające się z sobą, z których jedne ich skarżą, a drugie biorą w obronę:
8.MARIAWICIi pokazują, że dzieło Zakonu mają napisane na sercach swoich, za poświadczeniem sumienia swego i myśli naprzemian ich oskarżających, albo też uniewinniających,
9.DĄBR.WUL.1973Poświadcza to im i ich sumienie, gdy różne ich myśli oskarżają się nawzajem lub bronią.
10.DĄBR.GR.1961Poświadcza to im i ich sumienie, gdy różne ich myśli oskarżają się nawzajem lub bronią.
11.TYSIĄCL.WYD5Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające.
12.BRYTYJKADowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;
13.POZNAŃSKAOni to właśnie czynem ukazują Prawo wypisane w ich sercach przy jednoczesnym świadectwie ich świadomości i myśli, spośród których jedne ich oskarżają, a inne bronią.
14.WARSZ.PRASKADają dowód, że treść Prawa jest wypisana w ich sercach, przy czym sumienie ich jest niczym świadek, który w myślach oskarża ich lub bierze w obronę,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci, co działanie Prawa okazują wypisane w ich sercach, poprzez świadczące ich sumienie, a następnie wzajemną kalkulację oskarżającą, czy też broniącą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDowodzą też, że czyn zgodny z Prawem pochodzi z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę).
17.TOR.PRZ.Bo pokazują oni, że dzieło Prawa zapisane jest w ich sercach, gdyż razem świadczą o tym ich sumienie i myśli, oskarżające się pomiędzy sobą lub też biorące w obronę;