« Rzym 2:17 List do Rzymian 2:18 Rzym 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I znasz jego wolą, i doznawasz róznic, nauczony z zakonu.
2.WUJEK.1923I znasz wolą jego i rozeznawasz, co jest lepszego, nauczony z zakonu,
3.RAKOW.NTI znasz wolą jego, i doświadczasz rzeczy przewyższających, będąc wyćwiczony z zakonu.
4.GDAŃSKA.1881I znasz wolę jego i rozeznajesz rzeczy różne od niej, wyćwiczony będąc z zakonu;
5.GDAŃSKA.2017Znasz jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo;
6.JACZEWSKIi mówisz, że znasz jego wolę; a nauczony prawem, pochwalasz rzeczy dobre;
7.SYMONi znasz wolę jego, i oświecony zakonem, rozpoznajesz co lepsze:
8.MARIAWICIi znasz wolę Jego, i rozeznajesz, co jest pożyteczniejszego, będąc wykształcony przez Zakon,
9.DĄBR.WUL.1973a oświecony Zakonem, znasz wolę jego i rozpoznajesz, co lepsze;
10.DĄBR.GR.1961a oświecony Zakonem, znasz wolę jego i rozpoznajesz, co lepsze.
11.TYSIĄCL.WYD5pouczony Prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać, co lepsze,
12.BRYTYJKAI znasz wolę jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon,
13.POZNAŃSKAktóry znasz Jego wolę i pouczony przez Prawo umiesz wybrać to, co jest lepsze,
14.WARSZ.PRASKAznasz Jego wolę i pouczony Prawem wiesz, co lepsze,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jeśli ty, pouczony z powodu Prawa, doświadczasz też i poznajesz Jego wolę, roznosząc ją w różne strony;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjeśli umiesz rozpoznać Jego wolę i pouczony przez Prawo wskazać to, co słuszne;
17.TOR.PRZ.2023I znasz Jego wolę, i badasz to, co jest ważne, będąc pouczanym przez Prawo,