« Rzym 2:18 List do Rzymian 2:19 Rzym 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ufasz też siebie być wodzem ślepych, światłem wciemności.
2.WUJEK.1923Tuszysz, żeś ty sam jest wodzem ślepych, światłością tych, którzy są w ciemnościach,
3.RAKOW.NTI ufasz, że ty sam wodzem jesteś ślepych, światłością onych którzy są w ciemności,
4.GDAŃSKA.1881I masz za to, żeś jest wodzem ślepych, światłością tych, którzy są w ciemności;
5.GDAŃSKA.2017I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności;
6.JACZEWSKImasz się za przewodnika ślepych; mniemasz się być światłem tych, którzy są w ciemnościaeh;
7.SYMONa zaufany w sobie, mniemasz, że jesteś wodzem ślepych, światłem dla tych, którzy są w ciemnościach:
8.MARIAWICIi ufasz sobie, że jesteś przewodnikiem ślepych i światłością tych, którzy są w ciemnościach,
9.DĄBR.WUL.1973jeśli uważasz się za wodza ślepych, za światło dla tych, którzy są w ciemności,
10.DĄBR.GR.1961Cóż tedy, jeśli uważasz się za wodza ślepych, za światło dla tych, którzy są w ciemności,
11.TYSIĄCL.WYD5a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności,
12.BRYTYJKAI uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności,
13.POZNAŃSKAktóry upewniłeś się, że jesteś przewodnikiem dla niewidomych a światłem dla tych, co przebywają w ciemnościach,
14.WARSZ.PRASKAjesteś przekonany, że potrafisz być przewodnikiem ślepych, światłem dla tych, którzy pozostają w ciemności,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i jesteś przekonany, że ty sam jesteś przewodnikiem ślepych, światłem owych w ciemności,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjeśli masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem niewidzących, światłem pogrążonych w mroku,
17.TOR.PRZ.I masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem ślepych, światłem dla tych, którzy są w ciemności,