« Rzym 2:20 List do Rzymian 2:21 Rzym 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który przeto uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz; który przepowiedasz nie kraść, kradniesz.
2.WUJEK.1923Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? który opowiadasz, żeby nie kradziono, kradniesz?
3.RAKOW.NTUcząc tedy drugiego, siebie samego nie uczysz? Obwoływając żeby nie kraść, kradniesz?
4.GDAŃSKA.1881Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który opowiadasz, żeby nie kradziono, kradniesz?
5.GDAŃSKA.2017Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz?
6.JACZEWSKIjak przeto niedobrym jesteś, gdy innych ucząc, siebie nie uczysz? Gdy nauczasz, aby nie kraść, a sam kradniesz?
7.SYMONto cóż ci po tem, jeżeli ucząc drogich, nie uczysz samego siebie: głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz:
8.MARIAWICI– jakoż więc ty, który drugiego nauczasz, samego siebie nie nauczasz? który każesz nie kraść, a sam kradniesz?
9.DĄBR.WUL.1973jeśli (ty przeto), który ucząc drugich nie uczysz samego siebie, który głosząc, że nie trzeba kraść, kradniesz;
10.DĄBR.GR.1961(A sam), ucząc drugich, nie uczysz samego siebie; głosząc, że nie trzeba kraść, kradniesz;
11.TYSIĄCL.WYD5Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz?
12.BRYTYJKATy więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz?
13.POZNAŃSKATy więc, który uczysz innego, a samego siebie nie uczysz? Ty, który zakazujesz kraść, a sam kradniesz?
14.WARSZ.PRASKAOtóż ty, który pouczasz innych, czemu siebie samego nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, dlaczego sam dopuszczasz się kradzieży?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czemu ucząc drugiego samego siebie nie uczysz? Ogłaszając, by nie kraść kradniesz?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjeśli więc ty pouczasz drugiego, dlaczego sam nie czerpiesz z tej wiedzy? Dlaczego głosisz, by nie kraść, a kradniesz?
17.TOR.PRZ.Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie nauczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz?