« Rzym 2:22 List do Rzymian 2:23 Rzym 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który się wzakonie chłubisz (a) przez przestępstwo zakonu Boga nie czcisz.
2.WUJEK.1923Który się w zakonie chlubisz, przez przestępowanie zakonu Boga nie czcisz?
3.RAKOW.NTKtóry się w zakonie chłubisz, przez przestępowanie zakonu Boga lżysz?
4.GDAŃSKA.1881Który się chlubisz zakonem, przez przestępstwo zakonu Boga lżysz?
5.GDAŃSKA.2017Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga?
6.JACZEWSKIGdy się prawem chełpisz, a przestępujesz je i Boga znieważasz:
7.SYMONchlubiąc się zakonem, przez łamanie zakonu znieważasz Boga?
8.MARIAWICIktóry się Zakonem chlubisz, a przez przestępowanie Zakonu Boga nie czcisz?
9.DĄBR.WUL.1973a chlubiąc się Zakonem, przez łamanie Zakonu znieważasz Boga.
10.DĄBR.GR.1961a chlubiąc się Zakonem, przez łamanie Zakonu znieważasz Boga?
11.TYSIĄCL.WYD5Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.
12.BRYTYJKAKtóry się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga?
13.POZNAŃSKAChlubisz się Prawem, a wskutek wykroczeń przeciw Prawu znieważasz Boga?
14.WARSZ.PRASKATy, który chlubisz się Prawem, przez sprzeniewierzanie się Prawu znieważasz Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty, który chełpisz się w Prawie poprzez przestępstwa Prawa, nie okazujesz Bogu szacunku?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczycisz się Prawem, a przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga?
17.TOR.PRZ.2023Który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga?