« Rzym 2:23 List do Rzymian 2:24 Rzym 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo imię Boże dla was bluźnią między narody, jako napisano.
2.WUJEK.1923(Albowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między pogany, jako napisano.)
3.RAKOW.NTAbowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między Pogany, jako napisano jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między pogany, jako napisano.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga.
6.JACZEWSKIboć to, o żydach napisał prorok, iż imię Boże na bluźnierstwo wystawiają oni śród pogan?
7.SYMONBo z winy waszej poganie bluźnią imię Boże, jak to jest napisano.
8.MARIAWICIAlbowiem Imię Boże przez was bluźnione bywa między poganami, tak jako napisane jest.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem jako jest napisane: Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Bożemu.
10.DĄBR.GR.1961Bo przecież napisane: Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Bożemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, co jest napisane - poganie bluźnią imieniu Boga.
12.BRYTYJKAAlbowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu.
13.POZNAŃSKATak bowiem napisano: "Z waszego powodu poganie bluźnią przeciw imieniu Boga".
14.WARSZ.PRASKAJest bowiem napisane: To z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem przez was jest profanowane wśród pogan Imię Boga, tak jak jest napisane.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż to z waszego powodu - jak czytamy - imię Boga obraża się wśród pogan.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem tak, jak jest napisane: Z powodu was, poganie bluźnią imieniu Bożemu.