« Rzym 2:24 List do Rzymian 2:25 Rzym 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo obrzezanie jednak pomaga jeśli zakon zachowasz, lecz jeśli przestępcą zakonu jesteś, obrzezanie twoje napłetkiem się uczyniło.
2.WUJEK.1923Obrzezanie w prawdzie jest pożyteczne, żebyś zachował zakon; ale, jeźlibyś był przestępcą zakonu, twoje obrzezanie stało się odrzezkiem.
3.RAKOW.NTAbowiemci obrzeska jest pożyteczna, jeślibyś zakon czynił; a jeślibyś przestępcą zakonu był, obrzeska twoja, nieobrzeską się stała.
4.GDAŃSKA.1881Boć obrzezanie jest pożyteczne, jeźlibyś pełnił zakon; ale jeźlibyś był przestępcą zakonu, twoje obrzezanie stało się nieobrzezką.
5.GDAŃSKA.2017Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem.
6.JACZEWSKIWiedz przeto, że obrzezanie dobre jest, gdy prawo zachowujesz; gdy zaś jesteś przestępcą prawa, to obrzezanie twoje nic nie znaczy;
7.SYMONTak samo rzecz się ma i z obrzezaniem: pożyteczneć jest ono, jeżeli zachowujesz zakon: ale jeśli zakon łamiesz, obrzezanie twoje przestaje być obrzezaniem.
8.MARIAWICI– Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeślibyś Zakon zachował; ale jeśli będziesz przestępcą Zakonu, to obrzezanie twoje stało ci się nieobrzezaniem.
9.DĄBR.WUL.1973Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeżeli zachowujesz Zakon. Jeśli jednak łamiesz Zakon, obrzezanie twoje staje się zbyteczne.
10.DĄBR.GR.1961Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeżeli zachowujesz Zakon. Jeśli jednak łamiesz Zakon, obrzezanie twoje staje się zbyteczne.
11.TYSIĄCL.WYD5Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany.
12.BRYTYJKABo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu; jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem.
13.POZNAŃSKAObrzezanie wtedy przynosi korzyść, gdy postępujesz zgodnie z Prawem. Jeśli zaś występujesz przeciw Prawu, obrzezanie twoje traci znaczenie.
14.WARSZ.PRASKAObrzezanie przynosi, co prawda, pożytek, ale tylko wtedy, gdy zachowujesz Prawo. Jeżeli zaś sprzeniewierzasz się Prawu, to mimo obrzezania jesteś jak nie obrzezany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli spełniasz Prawo. Zaś jeśli byłbyś przestępcą Prawa, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObrzezanie bowiem ma znaczenie, ale jeżeli przestrzegasz Prawa. Jeśli natomiast łamiesz Prawo, twoje obrzezanie jest równoznaczne z jego brakiem.
17.TOR.PRZ.2023Obrzezanie bowiem jest korzystne, jeśli wykonujesz Prawo; a jeślibyś był przestępcą Prawa, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem.