« Rzym 2:26 List do Rzymian 2:27 Rzym 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I osądzi (on) zprzyrodzenia napłetek zakon wykonywający, ciebie co przez pismo i obrzezanie przestępcąś zakonu.
2.WUJEK.1923I osądzi ten, który jest z przyrodzenia odrzezek, zakon pełniący, ciebie, który przez literę i obrzezanie jesteś przestępcą zakonu.
3.RAKOW.NTI osądzi ona z przyrodzenia nieobrzeska zakon pełniąca, ciebie, który przez literę i obrzeskę jesteś przestępcą zakonu?
4.GDAŃSKA.1881I osądzi nieobrzezka z przyrodzenia zakon pełniąca ciebie, który przez literę i obrzezkę jesteś przestępcą zakonu.
5.GDAŃSKA.2017I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie, przekraczasz prawo.
6.JACZEWSKITen, co nie jest żydem a zachowuje prawo, sądzić będzie ciebie, który znasz literę prawa i mianujesz się żydem, jak skoro staniesz się przestępcą prawa.
7.SYMONI czyż ten, który z przyrodzenia jest nieobrzezany, a chowa zakon, nie potępi ciebie, który, mając literę zakonu i obrzezanie, jesteś przestępcą zakonu?
8.MARIAWICII będzie sądził ten, który z natury jest nieobrzezany, a pełni Zakon, ciebie, któryś przez literę i przez obrzezanie jest przestępcą Zakonu.
9.DĄBR.WUL.1973I czyż ten, który choć z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, nie będzie sądził ciebie, który mając tekst Zakonu i obrzezanie Zakon łamiesz.
10.DĄBR.GR.1961A ten, który choć z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, będzie sądził ciebie, który mając tekst Zakonu i obrzezanie, Zakon łamiesz.
11.TYSIĄCL.WYD5I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę [Prawa] i obrzezanie, przestępujesz Prawo.
12.BRYTYJKAPrzeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu.
13.POZNAŃSKADlatego ten, kto jest nie obrzezany tylko zewnętrznie, a wypełnia Prawo, potępi ciebie, który posiadasz literę Prawa i obrzezanie, a przeciw Prawu wykraczasz.
14.WARSZ.PRASKAI tak ten, co jest nie obrzezany, lecz zachowuje Prawo, będzie sądził ciebie, który mimo że znasz literę Prawa i jesteś obrzezany, łamiesz jednak Prawo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I z natury nieobrzezany, ten, który spełnia Prawo, będzie sądził ciebie przestępcę Prawa z powodu wiedzy i obrzezania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego ten, kto po urodzeniu nie został obrzezany, a jednak przestrzega Prawa, osądzi ciebie, który pomimo znajomości litery Prawa oraz obrzezania, jesteś przestępcą Prawa.
17.TOR.PRZ.I ten, który jest z natury nieobrzezany, a wypełnia Prawo, osądzi ciebie, który, mimo litery i obrzezania, jesteś przestępcą Prawa.