« Rzym 2:27 List do Rzymian 2:28 Rzym 2:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie ten jest Judem co na jawiu, ani to jest obrzezanie co na jawiu na ciele, ale kto wtajemnicy Judowin.
2.WUJEK.1923Albowiem nie ten jest Żydem, który jest na jawiu, ani to jest obrzezanie, które jest na jawiu na ciele;
3.RAKOW.NTAbowiem nie on, który jest na jawiu, Żydem jest; ani ona która jest na jawiu na ciele, obrzeska jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest obrzezka, która jest na jawie na ciele;
5.GDAŃSKA.2017Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele;
6.JACZEWSKINie ten jest żydem, kto nosi nazwę żyda, ani ten jest obrzezanym, kto ma obrzezane ciało;
7.SYMONBo nie ten jest żydem, kto nim jest zewnątrz: ani ten jest obrzezanym, kto nim jest zwierzchu na ciele:
8.MARIAWICIAlbowiem nie ten jest Żydem, który jest nim nazewnątrz, ani to jest obrzezanie, które jest nazewnątrz, na ciele,
9.DĄBR.WUL.1973Nie ten bowiem jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, ani ten jest obrzezany, który jest nim jawnie, na ciele.
10.DĄBR.GR.1961Nie ten bowiem jest Żydem, który jest nim na zewnątrz; ani ten jest obrzezany, kto jest nim jawnie na ciele.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele,
12.BRYTYJKAAlbowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele,
13.POZNAŃSKANie ten bowiem jest prawdziwym Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani nie to obrzezanie jest prawdziwe, które widać na ciele,
14.WARSZ.PRASKANie jest bowiem Żydem ten, kto jest nim na zewnątrz, ani nie jest obrzezany ten, kto jest obrzezany na zewnątrz w swym ciele.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie jest to Żyd na jawie; ani nie to w jawności, na cielesnej naturze obrzezanie;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydem jest się właściwie nie przez to, co widać na zewnątrz. Również nie w tym, co widoczne na ciele, zamyka się sens obrzezania.
17.TOR.PRZ.Żydem bowiem, nie jest się na podstawie tego co widać, ani obrzezanie nie jest tym co widać na ciele;