« Rzym 2:2 List do Rzymian 2:3 Rzym 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Myślisz lepak to o człowiecze sądzący (tych) co takowe (rzeczy) działają, a (sam) toż czynisz, że się ty wybiegasz sądu Bożego?
2.WUJEK.1923I rozumieszże to, o człowiecze! który sądzisz te, co takowe rzeczy czynią, a czynisz je téż, że ty ujdziesz sądu Bożego?
3.RAKOW.NTI rozumieszże to, o człowiecze, który sądzisz te którzy takowe rzeczy działają, a czyniąc je, żebyś ty miał uciec przed onym sądem Bożym?
4.GDAŃSKA.1881Czy mniemasz, o człowiecze! który osądzasz tych, co takowe rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego?
5.GDAŃSKA.2017Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego?
6.JACZEWSKII rozumiesz że ty, człowiecze, który drugich potępiasz za to, iż się dopuszczają sprosności, o których wyżej, a sam od nich wolny nie jesteś, że unikniesz sądu Bożego?
7.SYMONCzy mniemasz, o człowiecze, który potępiasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego?
8.MARIAWICIA mniemasz li, o człowiecze, który sądzisz tych, którzy takowe rzeczy czynią, i sam je też czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż mniemasz zatem, o człowiecze, który sądzisz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
10.DĄBR.GR.1961Czy myślisz zatem, człowiecze, ty, który sądzisz innych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego?
12.BRYTYJKACzy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
13.POZNAŃSKACzyż więc sądzisz, człowieku, że gdy wydajesz wyrok na innych, którzy popełniają takie czyny, a sam je popełniasz - to unikasz wyroku Bożego?
14.WARSZ.PRASKACzy sądzisz może, człowiecze, ty, który potępiasz tak postępujących, a sam to samo czynisz, że unikniesz potępienia Bożego?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale czy jesteś tego zdania, o człowieku, że unikniesz sądu Boga; ty, który potępiasz tych, co robią takie rzeczy, a czynisz takie same?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy więc liczysz na to - ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo - że unikniesz kary?
17.TOR.PRZ.Czy liczysz na to, o człowieku, który sądzisz tych, co czynią takie rzeczy , a sam je czynisz, że ty umkniesz sądu Bożego?