« Rzym 2:4 List do Rzymian 2:5 Rzym 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz wedle twardości twej i nie upamiętałego serca, skarbisz sobie gniew na dzień gniewu, i odkrycia sprawiedliwego sądu Bożego,
2.WUJEK.1923Lecz według zatwardziałości twéj i serca niepokutującego skarbisz sobie gniew, w dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego,
3.RAKOW.NTLecz podług zatwardziałości twej, i nieupamiętałego serca, skarbisz sobie samemu gniew, na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego;
4.GDAŃSKA.1881Ale podług zatwardziałości twojej i serca niepokutującego skarbisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego.
5.GDAŃSKA.2017Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;
6.JACZEWSKIPamiętaj, że gdy będziesz twardego i do pokuty niepochopnego serca, to zaskarbisz sobie gniew na dzień sądu Bożego, który się odbędzie z całą surowością i sprawiedliwością.
7.SYMONTy jednak w zatwardziałości twej i w niepokucie serca twego, zbierasz sobie gniew na dzień gniewu, gdy się objawi sprawiedliwy sąd Boży,
8.MARIAWICIA podług zatwardziałości twej i niepokutującego serca twego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
9.DĄBR.WUL.1973Lecz ty z zatwardziałości swej i niepokutującego serca skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i zjawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
10.DĄBR.GR.1961Lecz ty w zatwardziałości swej i braku pokutującego serca skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i zjawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
11.TYSIĄCL.WYD5Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia zaskarbiasz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
12.BRYTYJKATy jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
13.POZNAŃSKAWskutek zaś twego uporu i braku opamiętania ściągasz na siebie gniew, który cię dotknie w dniu gniewu, kiedy to objawi się sprawiedliwość sądu Bożego.
14.WARSZ.PRASKATak więc wskutek twojej zatwardziałości i nieskruszonego serca gotujesz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Według twojej gburowatości oraz niezdolnego do skruchy serca, samemu sobie gniew gromadzisz na dzień gniewu oraz objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo przecież stosownie do swego uporu i nieskruszonego serca ściągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
17.TOR.PRZ.2023Ale według zatwardziałości swojej i nieskruszonego serca gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,