« Rzym 2:5 List do Rzymian 2:6 Rzym 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który odda każdemu wedle spraw jego.
2.WUJEK.1923Który odda każdemu podług uczynków jego:
3.RAKOW.NTKtóry odda każdemu według uczynków jego;
4.GDAŃSKA.1881Który odda każdemu podług uczynków jego;
5.GDAŃSKA.2017Który odda każdemu według jego uczynków:
6.JACZEWSKIWówczas odda Bóg każdemu wedle zasług jego:
7.SYMONktóry odda każdemu wedle uczynków jego:
8.MARIAWICIKtóry odda każdemu podług uczynków jego:
9.DĄBR.WUL.1973który odda każdemu według uczynków jego;
10.DĄBR.GR.1961który odda każdemu według uczynków jego.
11.TYSIĄCL.WYD5który odda każdemu według uczynków jego:
12.BRYTYJKAKtóry odda każdemu według uczynków jego:
13.POZNAŃSKABóg właśnie odpłaci każdemu zgodnie z jego uczynkami.
14.WARSZ.PRASKAktóry odda każdemu według jego uczynków;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który odpłaci każdemu według jego czynów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktóry odpłaci każdemu stosownie do jego czynów.
17.TOR.PRZ.Który odda każdemu według jego czynów,