« Rzym 2:6 List do Rzymian 2:7 Rzym 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owym jednak co wedle cierpliwości skutku dobrego, sławy i czci i nieśmiertelności szukają, żywot wieczny.
2.WUJEK.1923Tym, którzy w cierpliwości uczynku dobrego szukają sławy i czci i nieskazitelności, żywot wieczny:
3.RAKOW.NTOnymci, którzy w wytrwaniu uczynku dobrego sławy i czci i nieskazitelności szukają, żywot wieczny;
4.GDAŃSKA.1881Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny;
5.GDAŃSKA.2017Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne;
6.JACZEWSKItym, którzy cierpliwie spełniając dobre uczynki, chwały Bożej, czci jego i własnej nieskazitelności szukają, da Bóg życie wieczne;
7.SYMONtym, którzy przez wytrwanie w dobrem szukają chwały, czci i nieskazitelności, żywot wieczny;
8.MARIAWICItym, którzy trwając w dobrym uczynku, szukają chwały i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny;
9.DĄBR.WUL.1973tym, którzy przez wytrwanie w dobrem chwały, czci i nieskazitelności szukają — żywot wieczny,
10.DĄBR.GR.1961Tym, którzy przez wytrwanie w dobrem szukają chwały, czci i nieskazitelności – żywot wieczny,
11.TYSIĄCL.WYD5tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne;
12.BRYTYJKATym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny;
13.POZNAŃSKATym, którzy wytrwale czynią dobro i w ten sposób szukają chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne,
14.WARSZ.PRASKAtym, którzy przez wytrwałość w czynieniu dobra szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z jednej strony tym, w wytrwałości szukającym szlachetnego czynu chwały, wartości i niezniszczalności życiem wiecznym;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne.
17.TOR.PRZ.2023Tym, wprawdzie którzy przez wytrwanie w dobrym czynie szukają chwały i czci, i niezniszczalności, odda życie wieczne;