« Rzym 2:7 List do Rzymian 2:8 Rzym 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A owym co z sporu a nie są powolni prawdzie, lecz powolni niesprawiedliwości, oborzenie i gniew.
2.WUJEK.1923A tym, którzy są przeczni i nie przestawają na prawdzie, ale wierzą niesprawiedliwości, gniew i zapalczywość.
3.RAKOW.NTA onym którzy są z swaru, i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, zapalczywość i gniew.
4.GDAŃSKA.1881A zaś swarliwym i prawdzie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew;
5.GDAŃSKA.2017Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew.
6.JACZEWSKItych zaś, którzy sprzeciwiają się prawdzie a wierzą niegodziwości, czeka gniew i zapalczywość Boża.
7.SYMONa tym, którzy trwają w uporze, prawdzie się sprzeciwiają, a za nieprawością idą, gniew i srogie karanie.
8.MARIAWICIale tym, którzy są w swarach i którzy nie przyzwalają prawdzie, ale wierzą nieprawości, – gniew i niełaska.
9.DĄBR.WUL.1973a tym, którzy się przeciwstawiają i nie uznają prawdy, ale wierzą nieprawości — gniew i oburzenie.
10.DĄBR.GR.1961a tym, którzy się przeciwstawiają i nie uznają prawdy, ale wierzą nieprawości – gniew i oburzenie.
11.TYSIĄCL.WYD5tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie.
12.BRYTYJKATych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.
13.POZNAŃSKAtym zaś, którzy, powodowani chciwością, nie są posłuszni prawdzie, lecz okazują posłuszeństwo nieprawości, grozi straszny gniew.
14.WARSZ.PRASKAtym zaś, którzy są oporni i nie poddają się prawdzie, lecz ulegają nieprawości – nieprzejednane zagniewanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś tym, którzy z powodu karierowiczostwa są nieposłuszni prawdzie, a posłuszni niesprawiedliwości gniewem, zapalczywością,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTych natomiast, którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, czeka gniew i wzburzenie.
17.TOR.PRZ.Natomiast kłótliwym i rzeczywiście nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew;