« Rzym 2:8 List do Rzymian 2:9 Rzym 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Utrapienie i ucisk, na wszelką duszę człowieka brojącego złość, i Juda pierwej i Greka.
2.WUJEK.1923Utrapienie i ucisk na wszelką duszę człowieka, który złość popełnia, Żyda najprzód, i Greczyna.
3.RAKOW.NTUcisk i ściśnienie nad każdą duszą człowieka popełniającego złe, i Żyda naprzód, i Greka.
4.GDAŃSKA.1881Utrapienie i ucisk duszy każdego człowieka, który złość popełnia, Żyda najprzód, potem i Greka;
5.GDAŃSKA.2017Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka;
6.JACZEWSKIUtrapienie i ucisk spotkają wszelką duszę człowieka złego, czy on będzie żydem, czy greczynem;
7.SYMONUtrapienie i ucisk na każdego człowieka, czyniącego złe, tak żyda najpierw jak i greczyna:
8.MARIAWICIUtrapienie i ucisk na wszelką duszę człowieka, który źle czyni, naprzód Żyda, a potem Greka;
9.DĄBR.WUL.1973Utrapienie i ucisk na każdego człowieka dopuszczającego się zła, naprzód Żyda, a potem Greka.
10.DĄBR.GR.1961Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, dopuszczającego się zła, naprzód Żyda, a potem Greka!
11.TYSIĄCL.WYD5Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka.
12.BRYTYJKATak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka,
13.POZNAŃSKAUcisk i udręka będzie udziałem każdego, kto popełnia zło - najpierw Żyda, potem Greka,
14.WARSZ.PRASKAUcisk i utrapienie spotka każdego człowieka, który dopuszcza się zła – Żyda naprzód, a potem i Greka;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.utrapieniem oraz uciskiem na całą duszę człowieka zjednującego zło, najpierw Żyda, lecz także Greka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUcisk i udręka dotknie duszy każdego człowieka popełniającego zło, najpierw Żyda, potem Greka.
17.TOR.PRZ.Utrapienie i ucisk na duszę każdego człowieka, który czyni zło, najpierw Żyda, a także i Greka;