« Rzym 3:16 List do Rzymian 3:17 Rzym 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:16b) a drogi pokoju nie poznali.
2.WUJEK.1923A drogi pokoju nie poznali.
3.RAKOW.NTI drogi pokoju nie poznali.
4.GDAŃSKA.1881A drogi pokoju nie poznali;
5.GDAŃSKA.2017A drogi pokoju nie poznali.
6.JACZEWSKIDrogi pokoju nie zamiłowali.
7.SYMONa drogi pokoju nie znają.
8.MARIAWICIi drogi pokoju nie uznali;
9.DĄBR.WUL.1973Nie poznali drogi pokoju,
10.DĄBR.GR.1961Nie poznali drogi pokoju,
11.TYSIĄCL.WYD5droga pokoju jest im nie znana,
12.BRYTYJKAA drogi pokoju nie poznali.
13.POZNAŃSKAa drogi pokoju nie poznali.
14.WARSZ.PRASKAa drogi pokoju nie znają wcale
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a drogi pokoju nie poznali;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITdroga pokoju nie przemyka przez myśl,
17.TOR.PRZ.2023A drogi pokoju nie poznali;