« Rzym 3:17 List do Rzymian 3:18 Rzym 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:17) Niemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich.
2.WUJEK.1923Niemasz bojaźni Bożéj przed oczyma ich.
3.RAKOW.NTNiemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich.
4.GDAŃSKA.1881Nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
6.JACZEWSKIBojaźni Bożej nie masz przed oczami ich.
7.SYMONNiemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich".
8.MARIAWICIniemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich.
9.DĄBR.WUL.1973a bojaźni Bożej nie masz przed oczyma ich.
10.DĄBR.GR.1961a bojaźni Bożej nie masz przed oczyma ich.
11.TYSIĄCL.WYD5bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami.
12.BRYTYJKANie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
13.POZNAŃSKAŻadnej bojaźni Bożej nie masz przed ich oczami!"
14.WARSZ.PRASKAi nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bojaźń Boga nie jest naprzeciwko ich oczu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia.
17.TOR.PRZ.Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.