« Rzym 3:1 List do Rzymian 3:2 Rzym 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wielki zaiste wszelakim obyczajem. Bo naprzód jednak, iż (im) zwierzone wyroki nauk Bożych.
2.WUJEK.1923Wiele wszelakim obyczajem. Najprzód, iż im zwierzone są słowa Boże.
3.RAKOW.NTWielka wszelakim sposobem. Abowiem napierwszać to jest, iż im zwierzone były one wyroki Boże.
4.GDAŃSKA.1881Wielki z każdej miary. Albowiem to najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki Boże.
5.GDAŃSKA.2017Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże.
6.JACZEWSKIWyższość ta i pożytek są znaczne pod wielu względami. Przedewszystkiem wyższość ta jest w tem, iż żydom jest powierzone objawienie Boże.
7.SYMONNiemało jest tego, co odznacza ich pod każdym względem: a najpierw to, że im powierzone były obietnice Boże.
8.MARIAWICIWiele pod każdym względem. A najpierw to, że im zwierzone są słowa Boże.
9.DĄBR.WUL.1973Wielki i to pod każdym względem. A najpierw to, że powierzone im były obietnice Boże.
10.DĄBR.GR.1961Wielki, i to pod każdym względem! A najpierw to, że powierzone im były obietnice Boże.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże.
12.BRYTYJKAWielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże.
13.POZNAŃSKAWielki, i to pod każdym względem. Najpierw dlatego, że Żydom powierzono słowo Boże.
14.WARSZ.PRASKAOtóż wyższość owa jest bardzo wielka, i to pod każdym względem. Przede wszystkim [na tym polega], że im właśnie [obrzezanym] zostało powierzone słowo Boże.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielka na każdy sposób. Przede wszystkim dlatego, że im powierzono słowa Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boga.
17.TOR.PRZ.2023Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im powierzone zostały Słowa Boga.