« Rzym 3:20 List do Rzymian 3:21 Rzym 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale teraz krom zakonu sprawiedliwość Boża zjawiła się, oświadczona od zakonu i proroków.
2.WUJEK.1923A teraz sprawiedliwość Boża jest objawiona bez zakonu, oświadczona od zakonu i proroków.
3.RAKOW.NTLecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża jest objawiona, wyświadczona od zakonu i Proroków.
4.GDAŃSKA.1881Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo z zakonu i z proroków;
5.GDAŃSKA.2017Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.
6.JACZEWSKITeraz usprawiedliwienie Boże ukazało się mimo zakonu, chociaż przepowiedzianem ono było przez zakon i proroki.
7.SYMONTeraz atoli została objawiona sprawiedliwość z Boga bez udziału zakonu, mająca za sobą świadectwo zakonu i Proroków:
8.MARIAWICIAle teraz bez Zakonu sprawiedliwość Boża jest objawiona, o której świadczą Zakon i Prorocy.
9.DĄBR.WUL.1973Ale teraz sprawiedliwość Boża została objawiona bez Zakonu, poświadczona przez Zakon i Proroków.
10.DĄBR.GR.1961Ale teraz sprawiedliwość Boża została objawiona bez Zakonu, a poświadczona przez Zakon i Proroków.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.
12.BRYTYJKAAle teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy,
13.POZNAŃSKATeraz zaś poza Prawem objawiła się sprawiedliwość Boga, o której świadectwo dają Prawo i Prorocy.
14.WARSZ.PRASKATeraz zaś sprawiedliwość Boża ukazała się poza Prawem i została zaświadczona przez Prawo i Proroków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś teraz, oddzielnie od Prawa, została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona wśród Prawa i Proroków
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz natomiast, niezależnie od Prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez Prawo i Proroków.
17.TOR.PRZ.2023Lecz teraz, niezależnie od Prawa, została ukazana sprawiedliwość Boga, poświadczana przez Prawo i Proroków;