« Rzym 3:21 List do Rzymian 3:22 Rzym 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sprawiedliwość lepak Boża, przez wiarę Jesusa Christa do wszech, i na wszytki wierzące. Bo niemasz różności.
2.WUJEK.1923A sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa na wszystkie i nad wszystkimi, którzy wierzą weń; bo różności niemasz.
3.RAKOW.NTA sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Christusa, ku wszytkim i nad wszytkimi wierzącymi; nie masz bowiem różnice.
4.GDAŃSKA.1881Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące; boć różności nie masz.
5.GDAŃSKA.2017Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
6.JACZEWSKIUsprawiedliwienie to Boże przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest dla wszystkich, bez różnicy, którzy weń uwierzą.
7.SYMONsprawiedliwość z Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i we wszystkich, którzy weń wierzą: bo niemasz różnicy.
8.MARIAWICIA ta sprawiedliwość Boża jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa we wszystkich i na wszystkich, którzy w Niego wierzą. Albowiem niema żadnej różnicy,
9.DĄBR.WUL.1973A sprawiedliwość ta przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, którzy weń wierzą: bo nie masz różnicy.
10.DĄBR.GR.1961A sprawiedliwość ta przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą: bez różnicy.
11.TYSIĄCL.WYD5Jest to sprawiedliwość Boża [dostępna] przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy:
12.BRYTYJKAI to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,
13.POZNAŃSKAA sprawiedliwość Boża spełnia się we wszystkich wierzących dzięki przyjęciu wiary w Jezusa Chrystusa. Nie ma bowiem różnicy:
14.WARSZ.PRASKAJest to sprawiedliwość Boża dzięki wierze w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma żadnej różnicy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale sprawiedliwość Boga z powodu wiary Jezusa Chrystusa, względem wszystkich i dla wszystkich wierzących; gdyż nie istnieje rozróżnienie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków -
17.TOR.PRZ.2023Sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dla wszystkich i wobec wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy;