« Rzym 3:24 List do Rzymian 3:25 Rzym 3:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego wprzód wystawił Bóg ubłaganiem, przez wiarę we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swej, dla odpuszczenia przeszłych grzechów.
2.WUJEK.1923Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę w krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojéj dla odpuszczenia przeszłych grzechów,
3.RAKOW.NTKtórego wprzód postanowił Bóg ubłagalnią przez wiarę, w jego krwi, ku okazaniu sprawiedliwości swej, przez odpuszczenie onych, które się przed tym sstały, grzechów.
4.GDAŃSKA.1881Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej,
5.GDAŃSKA.2017Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;
6.JACZEWSKIprzez którego Bóg raczył być łaskawym względem tych, którzy wierzą w skuteczność krwi jego. Krew ta zadosyć uczyniła sprawiedliwości za grzechy przeszłe.
7.SYMONJego to wystawił Bóg przed oczy wszystkich, aby przez wylanie krwi swojej stał się ubłaganiem za grzechy dla wierzących weń: to zaś uczynił, aby okazał sprawiedliwość swoją co do grzechów przeszłych,
8.MARIAWICIKtórego Bóg wystawił jako Ofiarę Ubłagania przez wiarę we Krwi Jego, aby okazał sprawiedliwość Swoją w odpuszczeniu grzechów, popełnionych przedtem w czasie cierpliwości Bożej,
9.DĄBR.WUL.1973Jego postanowił Bóg ofiarą przebłagalną, przez wiarę we krwi jego; dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie uprzednio popełnionych win,
10.DĄBR.GR.1961Jego przez wiarę ustanowił Bóg krwawą ofiarą przebłagalną, dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie uprzednio popełnionych win.
11.TYSIĄCL.WYD5Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się
12.BRYTYJKAKtórego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,
13.POZNAŃSKAJego to Bóg ustanowił ofiarą przebłagalną przez wiarę i przelanie Jego krwi, chcąc okazać w ten sposób swoją sprawiedliwość, dzięki której odpuszcza dawniej popełnione grzechy.
14.WARSZ.PRASKAktórego uczynił Bóg przez wiarę narzędziem przebłagania w krwi Jego. Okazał przez to swoją sprawiedliwość wskutek pobłażliwego znoszenia grzechów popełnionych kiedyś,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego, z powodu wiary, Bóg ustanowił sobie ofiarą przebłagalną w jego krwi w celu pokazania Jego sprawiedliwości przez darowanie uprzednio, w czasie cierpliwości Boga, zaistniałych grzechów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej,
17.TOR.PRZ.2023Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, przez wiarę, w Jego krwi, dla wykazania dowodu swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie wcześniej popełnionych grzechów w czasie Bożej cierpliwości,