« Rzym 3:25 List do Rzymian 3:26 Rzym 3:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W zatrzymaniu Bożem ku okazaniu sprawiedliwości jego wniniejszem czasie, żeby sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym (ktoby był) z wiary Jesusowej.
2.WUJEK.1923W cierpliwości Bożéj, ku okazaniu sprawiedliwości jego w tym czasie, aby on był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTW znaszaniu Bożym, ku okazaniu sprawiedliwości jego w teraźniejszym czasie; aby był on sprawiedliwy, i usprawiedliwiający onego który jest z wiary Jezusowej.
4.GDAŃSKA.1881Ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, na to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej.
5.GDAŃSKA.2017Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
6.JACZEWSKIWylanie to krwi dowodzi tu sprawiedliwości Bożej a zarazem jego miłosierdzia, które usprawiedliwia tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
7.SYMONktórych karać zaniechał czasu cierpliwości swojej: i aby okazał sprawiedliwość swoją w tym i to czasie, iż jest sprawiedliwy sam sobie, i że usprawiedliwia każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIi aby okazał sprawiedliwość swoją w teraźniejszym czasie, że On Sam sprawiedliwy jest i usprawiedliwia tego, kto ma wiarę w Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973które znosił był cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w tym czasie, aby i sam był sprawiedliwy, i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Znosił je był cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w czasie obecnym, aby i sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiający każdego, który wierzy w Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który [żyje] dzięki wierze w Jezusa.
12.BRYTYJKADla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
13.POZNAŃSKASprawiła to cierpliwość Boga, który chce okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie i jako sprawiedliwy udziela usprawiedliwienia każdemu, kto przyjmuje wiarę w Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAczasu cierpliwości Bożej, ujawniając tym samym sprawiedliwość czasu obecnego, kiedy to On sam jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego, kto wierzy w Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Darowanie, ze względu na pokazanie w obecnym czasie Jego sprawiedliwości że On jest sprawiedliwym oraz uznającym za sprawiedliwego z wiary Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITw okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi.
17.TOR.PRZ.2023Dla wykazania dowodu swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, tak by On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa.