« Rzym 3:27 List do Rzymian 3:28 Rzym 3:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Skazujemy przeto iż wiarą usprawiedliwion bywa człowiek, krom uczynków zakonu.
2.WUJEK.1923Albowiem za to mamy, iż człowiek bywa usprawiedliwion przez wiarę bez uczynków zakonu.
3.RAKOW.NTZamykamy tedy, iż wiarą bywa usprawiedliwiony człowiek bez uczynków zakonu.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż mamy za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.
6.JACZEWSKITwierdzimy tedy, że wiara w Jezusa Chrystusa bez uczynków zakonu usprawiedliwia człowieka.
7.SYMONTwierdzimy bowiem, że człowiek staje się sprawiedliwym przez wiarę, bez uczynków zakonu.
8.MARIAWICIAlbowiem mam to za pewne, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków Zakonnych.
9.DĄBR.WUL.1973Sądzimy bowiem, że człowiek staje się sprawiedliwy przez wiarę bez uczynków Zakonu.
10.DĄBR.GR.1961Sądzimy bowiem, że człowiek staje się sprawiedliwy przez wiarę bez uczynków Zakonu.
11.TYSIĄCL.WYD5Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo.
12.BRYTYJKAUważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.
13.POZNAŃSKASądzimy bowiem, że człowiek doznaje usprawiedliwienia dzięki wierze, bez uczynków nakazanych przez Prawo.
14.WARSZ.PRASKATwierdzimy bowiem, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, bez udziału uczynków Prawa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo uważamy, że człowiek zostaje uznawany za sprawiedliwego wiarą, bez uczynków Prawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto, co głosimy: Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega Prawa, czy nie.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego rozumiemy, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego przez wiarę, bez uczynków prawa.