« Rzym 3:28 List do Rzymian 3:29 Rzym 3:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czyli Judom Bóg tylko? Aza i nie narodom? Iście i narodom.
2.WUJEK.1923Izali Bóg tylko Żydów? aza téż nie poganów? Owszem i poganów.
3.RAKOW.NTIzali Żydów tylko jest Bóg? izali też nie Poganów? Zaiste i Poganów.
4.GDAŃSKA.1881Izali Bóg jest tylko Bogiem Żydów? izali też nie pogan? Zaiste i pogan.
5.GDAŃSKA.2017Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan;
6.JACZEWSKIBo czyżby żydzi tylko mieli być własnością Bożą? Czyżby poganie doń nie należeli? Owszem i poganie należą do Boga,
7.SYMONCzy Bóg jest Bogiem samych tylko żydów? Czy i nie pogan także? Oczywiście i pogan także:
8.MARIAWICIIzali tylko Żydów jest Bóg, a nie też i pogan? I owszem, i pogan,
9.DĄBR.WUL.1973Czy Bóg jest Bogiem samych tylko Żydów? Czy i nie pogan także? Oczywiście i pogan.
10.DĄBR.GR.1961Czy Bóg jest Bogiem samych tylko Żydów? Czy i nie pogan także? Oczywiście i pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan.
12.BRYTYJKACzy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan,
13.POZNAŃSKACzyż Bóg miałby być jedynie Bogiem Żydów? Czyż nie jest także Bogiem pogan? Oczywiście, że i pogan,
14.WARSZ.PRASKABo czyż Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Czyż i nie pogan także? Z pewnością i pogan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy nie i pogan? Tak, także pogan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Czy pogan już nie? Oczywiście, jest On Bogiem również pogan.
17.TOR.PRZ.Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Czy nie pogan także? Tak – także i pogan.