« Rzym 3:3 List do Rzymian 3:4 Rzym 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech będzie i owszem Bóg prawdziwy, a wszelki człowiek kłamliwy. Jako napisano: abyś usprawiedliwion w słowiech twoich, i zwyciężyłbyś gdy cię sądzą.
2.WUJEK.1923Nie daj tego, Boże! Ale Bóg jest prawdziwy, a wszelki człowiek kłamliwy, jako napisano: Abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, a żebyś zwyciężył, gdy bywasz sądzon.
3.RAKOW.NTNiech to nie będzie! A niech będzie Bóg prawdziwy, a wszelki człowiek kłamca; jako napisano jest: Abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, i zwyciężyłbyś gdy ty sądzisz.
4.GDAŃSKA.1881Nie daj tego Boże! I owszem niech Bóg będzie prawdziwy, a wszelki człowiek kłamcą, jako napisano: A abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, a żebyś zwyciężył, gdybyś sądził.
5.GDAŃSKA.2017Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą, jak jest napisane: Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
6.JACZEWSKIBynajmniej: gdyż napisano jest: Bóg jest sprawiedliwy, a każdy człowiek kłamcą; i gdzieindziej: Abyś się usprawiedliwił w mowach swoich, i abyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
7.SYMONŻadną miarą! Bóg bowiem jest wierny, a każdy człowiek zawodny: według tego co napisano jest: "Abyś ty się okazał sprawiedliwym w tem, co mówisz: i zwyciężył, gdy ciebie sądzą".
8.MARIAWICIUchowaj Boże. Albowiem Bóg jest prawdziwy, a wszelki człowiek kłamca, tak jako napisane jest: Abyś był usprawiedliwiony w mowach Twoich i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądził.
9.DĄBR.WUL.1973Bóg bowiem jest prawdomówny, a każdy człowiek kłamliwy, jako napisane jest: Abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy bywasz sądzony.
10.DĄBR.GR.1961Bóg bowiem jest prawdomówny, a każdy człowiek kłamliwy, jak napisane jest: Abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
11.TYSIĄCL.WYD5Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.
12.BRYTYJKAZ pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano:Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich I zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
13.POZNAŃSKANa pewno nie! Niech jednak Bóg okaże się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, jak to napisano: "Abyś okazał się sprawiedliwy i odniósł zwycięstwo podczas sądu".
14.WARSZ.PRASKANigdy! Bóg przecież jest prawdomówny, a każdy człowiek – kłamcą, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach Twoich i abyś zwyciężył, kiedy będziesz sądzony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie może być; ale niech Bóg pozostanie prawdomówny, a każdy człowiek kłamcą, tak jak jest napisane: Obyś został uznany za sprawiedliwego w twoich słowach, a zwyciężysz w czasie twojego sądu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW żadnym razie! Niech Bóg pozostaje prawdomówny, choćby nawet każdy człowiek był kłamcą, zgodnie z tym, jak czytamy: Aby okazało się, że masz słuszność w swoich słowach, i byś zwyciężył poddawany osądom.
17.TOR.PRZ.2023Z pewnością nie; ale Bóg jest prawdomówny, a każdy człowiek to kłamca, tak jak jest napisane: Abyś został uznany za sprawiedliwego w swoich słowach i zwyciężył, gdy będziesz sądzony.