« Rzym 3:4 List do Rzymian 3:5 Rzym 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość stanowi, co rzeczemy? Czyli niesprawiedliwy Bóg przynoszący gniew, wedle człowieka mówię?
2.WUJEK.1923Lecz jeźliż niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy? Azaż niesprawiedliwy jest Bóg, który gniew przywodzi? (Mówię wedle człowieka.)
3.RAKOW.NTA jeśli niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy? Azaż niesprawiedliwy Bóg który przywodzi gniew? (Wedle człowieka mówię.)
4.GDAŃSKA.1881Jeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy? Azaż niesprawiedliwy jest Bóg, który gniew przywodzi? (Po ludzku mówię.)
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku).
6.JACZEWSKIAle może tu kto powie: skoro niegodziwość nasza służy jako dowód sprawiedliwości Boskiej; to Bóg niesprawiedliwie czyni, gdy nam grozi karą. (Mówię tu po ludzku).
7.SYMONLecz jeżeli nieprawość nasza uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy nie jest Bóg niesprawiedliwy, gdy wywiera gniew? (mówię to sposobem ludzkim).
8.MARIAWICI– Jeśli więc nieprawość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, to cóż rzeczemy? Izali niesprawiedliwy jest Bóg, Który gniew przywodzi (a mówię to po ludzku)?
9.DĄBR.WUL.1973A jeżeli nieprawość nasza uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż nie jest Bóg niesprawiedliwy (po ludzku to mówię), gdy gniew wywiera?
10.DĄBR.GR.1961A jeżeli nieprawość nasza uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiedzieć? Że Bóg jest niesprawiedliwy (po ludzku mówię), gdy gniew wywiera?
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? - wyrażam się po ludzku.
12.BRYTYJKAJeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię.
13.POZNAŃSKAJeśli zaś nasza nieprawość podkreśla sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg - mówię to na sposób ludzki - jest niesprawiedliwy, gdy okazuje swój gniew?
14.WARSZ.PRASKALecz jeśli przez naszą nieprawość ukazuje się sprawiedliwość Boża, to cóż na to powiemy? Czyż Bóg nie jest – bardzo po ludzku to mówię – niesprawiedliwy, kiedy okazuje swój gniew?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli nasza niesprawiedliwość stoi obok sprawiedliwości Boga, co powiemy? Czy Bóg, który potęguje gniew jest niesprawiedliwy? W stosunku do człowieka mówię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak nasza niesprawiedliwość służy uwypukleniu sprawiedliwości Boga, to co powiemy? Że Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Rozumuję oczywiście po ludzku.
17.TOR.PRZ.Jeśli więc nasza niesprawiedliwość daje dowód sprawiedliwości Boga, co powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Po ludzku mówię.