« Rzym 3:7 List do Rzymian 3:8 Rzym 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A czemu (nie radszej) jako (nas) potwarzają a jako mówią niektórzy żebyśmy mówili: czyńmy źle, aby przyszło dobre, których sąd sprawiedliwy jest.
2.WUJEK.1923A nie, (jako o nas bluźnią i jako niektórzy powiadają, żebyśmy mówili), mamy czynić złych rzeczy, aby przyszły dobre? Których potępienie jest sprawiedliwe.
3.RAKOW.NTA nie raczej (jako bluźnieni bywamy, i jako powiedają niektórzy iż my mówimy) że czynić będziemy złe rzeczy iżby przyszły dobre? Których potępienie sprawiedliwe jest.
4.GDAŃSKA.1881A nie raczej tak mówimy: (jako nas szkalują i jako niektórzy udawają, żebyśmy mówili:) Będziemy czynić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Których potępienie jest sprawiedliwe.
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego więc nie mówić (jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy): Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe.
6.JACZEWSKILecz nie bluźnijmy tak i nie mówmy: Czyńmy złe, aby z tego dobre powstało; bo kto tak mówi i tak czyni, ten sprawiedliwie ukaranym zostanie.
7.SYMONI czyż nie mamy czynić źle, aby wynikło stąd dobre? (jak nas potwarzają, i jak niektórzy utrzymują, że my tak mówimy). Ależ takich sprawiedliwe czeka potępienie.
8.MARIAWICIAlbo czemu też nie mówimy: czyńmy złe rzeczy, aby przyszły dobre? – jako niektórzy szkalując nas, powiadają kłamliwie, jakobyśmy tak mówili. Potępienie bowiem takich jest sprawiedliwe.
9.DĄBR.WUL.1973Albo dlaczegóż nie mielibyśmy czynić źle, aby wyszło to na dobre (jak nas potwarzają i jak niektórzy utrzymują, że nauczamy)? Potępienie tych jest sprawiedliwe.
10.DĄBR.GR.1961Albo dlaczegóż nie mielibyśmy czynić źle, aby wyszło to na dobre (jak nas potwarzają i jak niektórzy utrzymują, że nauczamy)? Czyż nie zasługują na potępienie?
11.TYSIĄCL.WYD5I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? - jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara.
12.BRYTYJKAI czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy: Czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe.
13.POZNAŃSKAI czyż niektórzy nie rzucają na nas oszczerstw, twierdząc, że my mówimy: Popełniajmy zło, aby wynikło dobro? Sprawiedliwy jest wyrok przeciw nim.
14.WARSZ.PRASKACzy może jest tak, jak nam niektórzy zarzucają, jakobyśmy mieli mówić: „Czyńmy zło, aby z tego wynikło dobro”? Takich [oszczerców] spotka sprawiedliwe potępienie!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Też nie tak, jak rzucają oszczerstwa; i nie tak, jak niektórzy mówią, mając nas na myśli: Czy nie po to uczyniliśmy złe, ażeby przyszły te szlachetne? Ich potępienie jest zgodne ze sprawiedliwością.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie w ten sposób nas obrażają. Pomawiają nas o to, że mówimy: Popełniajmy zło, aby wynikło z tego dobro. Potępienie takich jest słuszne!
17.TOR.PRZ.I czy nie tak właśnie nas spotwarzają, i tak twierdzą o nas, że my mówimy: Uczyńmy złe rzeczy, aby przyszły dobre? Wyrok na takich jest zgodny z prawem.