« Rzym 4:9 List do Rzymian 4:10 Rzym 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakoż przeto policzona? W obrzezaniuli będącemu, albo w napłetku? Nie w obrzezaniu, ale w napłetku.
2.WUJEK.1923Jakóż tedy jest poczytana? w obrzezaniu? czyli odrzezku? Nie w obrzezaniu, ale w odrzezku.
3.RAKOW.NTJakoż tedy jest poczytana? w obrzesce będącemu, czyli w nieobrzesce? Nie w obrzesce, ale w nieobrzesce.
4.GDAŃSKA.1881Jakoż mu tedy jest przyczytano? Gdy był w obrzezce, czyli w nieobrzezce? Nie w obrzezce, ale w nieobrzezce.
5.GDAŃSKA.2017Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem.
6.JACZEWSKIJakim był Abraham wówczas, gdy dostępował usprawiedliwienia? Czy był on wówczas obrzezany, czyli przeciwnie? Wiemy że nie był obrzezany.
7.SYMONKiedyż więc poczytana mu ona była? Po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem?
8.MARIAWICIJakoż tedy mu została poczytana? W obrzezaniu, czy nie w obrzezaniu? Nie w obrzezaniu, ale w nieobrzezaniu.
9.DĄBR.WUL.1973Jakże więc poczytana mu była? Po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem.
10.DĄBR.GR.1961Jakże więc była mu poczytana? Po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem.
11.TYSIĄCL.WYD5W jakich okolicznościach została poczytana: czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany.
12.BRYTYJKAW jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem.
13.POZNAŃSKAKiedy uznano? Gdy był już obrzezany czy jeszcze nie obrzezany? Wówczas na pewno nie był jeszcze obrzezany!
14.WARSZ.PRASKAAle w jaki sposób została mu poczytana? Czy wtedy, gdy był już obrzezany, czy jeszcze przed obrzezaniem? Otóż nie wtedy, gdy był już obrzezany, lecz jeszcze przed obrzezaniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jakiemu Abrahamowi została policzona? Temu, który był w obrzezaniu, czy w nieobrzezaniu? Otóż, nie w obrzezaniu ale w nieobrzezaniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to dokonało? Czy był on wówczas obrzezany, czy nie? Otóż nie był obrzezany. Był nieobrzezany.
17.TOR.PRZ.2023Jak więc została mu policzona? Gdy był przed obrzezaniem, czy po obrzezaniu? Nie był obrzezany, ale był przed obrzezaniem.