« Rzym 4:14 List do Rzymian 4:15 Rzym 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo zakon gniew sprawuje, bo gdzie nie masz zakonu, (tam) ani przestępstwa.
2.WUJEK.1923Zakon bowiem gniew sprawuje; albowiem gdzie zakonu niemasz, ani przestępstwa.
3.RAKOW.NTBo zakon gniew sprawuje; Gdzie bowiem niemasz zakonu, tam ani przestępstwa.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż zakon gniew sprawuje; albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa.
6.JACZEWSKIZakon tylko zatargi rodzi, gniew sprowradza. Gdzie nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa, a za tem, ani zatargu ani gniewu.
7.SYMONWszelkie prawo bowiem pociąga za sobą gniew, bo gdzie niema prawa, tam niema i przestępstwa.
8.MARIAWICIAlbowiem Zakon gniew sprawuje. Bo gdzie niema Zakonu, tam niema i przestępstwa.
9.DĄBR.WUL.1973Gdyż Zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie nie masz Zakonu, nie masz i przestępstwa.
10.DĄBR.GR.1961Gdyż Zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie nie masz Zakonu, nie masz i przestępstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa.
12.BRYTYJKAGdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa.
13.POZNAŃSKAPrawo bowiem rozpala karzący gniew. Tam zaś, gdzie nie ma Prawa, nie ma wykroczenia.
14.WARSZ.PRASKABo Prawo powoduje tylko gniew [Boży]. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam też nie ma i wykroczeń przeciw Prawu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Prawo sprawia gniew; natomiast gdzie nie ma Prawa, tam nie ma także przestępstwa przeciw Prawu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawo bowiem sprowadza gniew, a tam, gdzie nie ma Prawa, nie ma wykroczenia.
17.TOR.PRZ.Gdyż Prawo powoduje gniew; bo gdzie nie ma prawa, tam i nie ma przestępstwa.