« Rzym 4:15 List do Rzymian 4:16 Rzym 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego z wiary, aby wedle łaski, żeby pewna obietnica była wszemu nasieniu, nie tylko (temu co) z zakonu, ale i onemu (które) z wiary Abrahamowej. Który jest ojcem wszech nas.
2.WUJEK.1923Dlatego z wiary, aby wedle łaski była mocna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowéj, który jest ojciec nas wszystkich,
3.RAKOW.NTA przeto z wiary jest dziedzictwo, aby było według łaski, żeby była warowna obietnica wszytkiemu nasieniu; nie onemu które jest z Zakonu tylko, ale i onemu które jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszytkich,
4.GDAŃSKA.1881Przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich;
5.GDAŃSKA.2017Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich;
6.JACZEWSKIWięc też obietnice, dane Abrahamowi, dotyczą tych, którzy mają wiarę: aby łaska usprawiedliwiająca spadła na wszystkich wierzących synów Abrahama, to jest, i na tych, którzy są pod zakonem i na tych, którzy pod zakonem nie są,
7.SYMONI dlatego dziedzicami są ci, którzy mają wiarę, aby to było z łaski, i aby obietnica moc miała dla wszystkich potomków: nietylko dla tych, którzy posiadają zakon, ale i dla tych, którzy mają wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich
8.MARIAWICIA przeto są dziedzice z wiary, aby podług łaski obietnica była zapewnioną wszelkiemu nasieniu, nietylko temu, które jest z Zakonu, ale też i temu, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego (dziedzictwo pochodzi) z wiary, aby było z łaski, a obietnica okazała się trwała dla całego potomstwa, nie tylko dla tych, którzy są z Zakonu, ale i dla tych, którzy są z wiary Abrahama, ojca nas wszystkich
10.DĄBR.GR.1961Dlatego (dziedzictwo pochodzi) z wiary, aby było z łaski, a obietnica okazała się trwałą dla całego potomstwa, nie tylko dla tych, którzy są z Zakonu, ale i dla tych, którzy są z wiary Abrahama, ojca nas wszystkich,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego [dziedzictwo przypada] dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które [żyje] dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -
12.BRYTYJKAPrzeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,
13.POZNAŃSKAA dlatego można stać się właścicielem dzięki wierze, że jest to wynikiem daru i że obietnica z całą pewnością dotyczy całego potomstwa - nie tylko tego, które według Prawa jest potomstwem Abrahama, lecz i tego, które wywodzi się z wiary Abrahama, ojca nas wszystkich.
14.WARSZ.PRASKATak więc [dziedzictwo] pochodzi z wiary, aby było dziełem łaski i aby obietnica zachowała swoją moc wobec całego potomstwa, nie tylko wobec tego, które opiera się na Prawie, lecz także i wobec tego, które ma wiarę Abrahama. On to przecież jest ojcem nas wszystkich
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego z wiary by przez łaskę; żeby była mocną obietnica dla całego potomstwa, nie tylko tego z Prawa, ale i z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObietnica natomiast dlatego została uwarunkowana wiarą, aby udział w niej był sprawą łaski. Została także dana w taki sposób po to, aby dotyczyła całego potomstwa, czyli nie tylko tych, którzy trzymają się Prawa, ale i tych, którzy podążają śladami wiary Abrahama, ojca nas wszystkich,
17.TOR.PRZ.Dlatego z wiary dana była obietnica, aby była z łaski, i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko tym, którzy są z Prawa, ale i tym, którzy są z wiary Abrahama, ojca nas wszystkich,