« Rzym 4:17 List do Rzymian 4:18 Rzym 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który bez nadzieje wnadziei uwierzył że on miał zostać ojcem mnogich narodów, wedle (onego) wyroku: tak będzie nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i piasek morski.
2.WUJEK.1923Który przeciw nadziei w nadzieję uwierzył, że miał zostać ojcem wiela narodów, podług tego, co mu było rzeczono: Tak będzie nasienie twoje.
3.RAKOW.NTKtóry Abraham nad nadzieję w nadzieję uwierzył, iż miał zostać ojcem wiela narodów, podług onego co mu było rzeczono: Tak będzie ono nasienie twoje.
4.GDAŃSKA.1881Który (Abraham) przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano: Tak będzie nasienie twoje.
5.GDAŃSKA.2017On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano: Takie będzie twoje potomstwo.
6.JACZEWSKIPowiedziano to o Abrahamie, który wbrew nadziei uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów, gdy mu rzeczono: Tak się rozmnoży potomstwo twoje.
7.SYMONPrzeciw nadziei uwierzył on w nadzieję, że zostanie ojcem mnóstwa narodów, podług tego, co mu powiedziano było: "Tak będzie potomstwo twoje!"
8.MARIAWICIOn też przeciwko nadziei uwierzył w nadzieję, aby się stał ojcem wielu narodów podług tego, co mu było powiedziane: Tak będzie nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie i piasek morski.
9.DĄBR.WUL.1973Wbrew nadziei uwierzył on w nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co było mu powiedziane: Tak będzie potomstwo twoje.
10.DĄBR.GR.1961Wbrew nadziei uwierzył on w nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co było powiedziane: Tak będzie potomstwo twoje.
11.TYSIĄCL.WYD5On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo.
12.BRYTYJKAAbraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje.
13.POZNAŃSKAAbraham wbrew nadziei - w oparciu jednak o nadzieję - uwierzył, że on właśnie stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co mu powiedziano: "Tak będzie istnieć twe potomstwo".
14.WARSZ.PRASKAOn to uwierzył wbrew wszelkiej nadziei po to, by się stać ojcem wielu narodów według tego, co zostało powiedziane: Tak liczne będzie twoje potomstwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abraham wbrew nadziei uwierzył dla nadziei, aby stał się ojcem wielu narodów, według tego co jest powiedziane: Tego rodzaju będzie twoje potomstwo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham, wbrew beznadziei, mając nadzieję uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią: Takie będzie twoje nasienie.
17.TOR.PRZ.Abraham wbrew nadziei z powodu nadziei uwierzył, by stać się ojcem wielu narodów według tego, co jest powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo;