« Rzym 4:18 List do Rzymian 4:19 Rzym 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie mdły będąc wiarą, nie baczył na swe ciało już zmartwiałe, jak miarz we stu leciech będąc, ani (na) zmartwiały żywot Sary.
2.WUJEK.1923I nie osłabiał w wierze, ani się oglądał na ciało swe obumarłe, gdy już miał około sta lat, i na obumarły żywot Sary.
3.RAKOW.NTA nie osłabiawszy wiarą, nie uważał swego ciała już zmartwiałego, mając około sta lat; ani obumartwienia żywota Sarzynego.
4.GDAŃSKA.1881A nie będąc słabym w wierze, nie patrzył na ciało swoje już obumarłe, mając około stu lat, ani na obumarły żywot Sary.
5.GDAŃSKA.2017A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało – bo miał około stu lat – ani na obumarłe łono Sary.
6.JACZEWSKINie osłabła jego wiara na myśl, że był stuletnim starcem; nie uważał się on za obumarłego i Sary nie poczytał za niepłodną;
7.SYMONI niezachwiany w wierze, choć już prawie stuletni, nie patrzał na obumarłe swe ciało, ani na łono Sary obumarłe.
8.MARIAWICII nie chwiał się w wierze, ani nie patrzył na ciało swoje zmartwiałe, gdyż już prawie we stu latach był, ani też patrzył na zmartwiałość żywota żony swej Sary.
9.DĄBR.WUL.1973A nie zachwiał się w wierze ani oglądał się na obumarłe swe ciało, ani na obumarłe łono Sary, choć miał już prawie lat sto.
10.DĄBR.GR.1961A nie zachwiał się w wierze ani oglądał się na swe ciało już obumierające – choć miał prawie sto lat, ani na obumierające łono Sary.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono Sary.
12.BRYTYJKAI nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary;
13.POZNAŃSKAI nie osłabła jego wiara, choć widział obumarłe swe ciało - miał już prawie sto lat - i obumarłe łono Sary.
14.WARSZ.PRASKAI nie zachwiał się w wierze, choć uznał ciało swe za obumarłe – bo miał już przecież prawie sto lat – i obumarłe już było łono Sary.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie był słabym wiarą i już nie patrzał na swoje obumierające ciało (będąc około stuletni), i obumarłe łono Sary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary.
17.TOR.PRZ.2023I nie osłabł w wierze, i nie patrzył na swoje własne ciało, że jest już obumarłe, mając około stu lat, ani na obumarłe łono Sary.