« Rzym 4:1 List do Rzymian 4:2 Rzym 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli Abraham z uczynków usprawiedliwion, ma chłubę, ale nie u Bogu.
2.WUJEK.1923Albowiem, jeźli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma chlubę, ale nie u Boga.
3.RAKOW.NTJeśli bowiem Abraham z uczynków był usprawiedliwion, mać chlubę, ale nie u Boga.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem.
6.JACZEWSKINic on tu takiego nie skorzystał, co by mu służyło do usprawiedliwienia się przed Bogiem; a jeżeli ma stąd jaką chwałę, - to tylko przed ludźmi.
7.SYMONBo jeżeli Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma chwałę, ale nie przed Bogiem.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem Abraham z uczynków usprawiedliwiony był, ma chwałę, ale nie u Boga.
9.DĄBR.GR.1961Jeżeli bowiem Abraham z uczynków był usprawiedliwiony ma chwałę, ale nie u Boga.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem.
11.BRYTYJKABo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem.
12.POZNAŃSKAJeśli Abraham doznał usprawiedliwienia dzięki uczynkom, to ma powód do dumy - ale nie wobec Boga.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony wskutek uczynków, to ma powód do chluby, lecz nie u Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli Abraham został uznany za sprawiedliwego z uczynków mógłby mieć chlubę, ale nie u Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo jeśli Abraham z uczynków został uznany za sprawiedliwego, ma się czym chlubić, ale nie u Boga.