« Rzym 4:19 List do Rzymian 4:20 Rzym 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W obietnicy też Bożej nie wątpił nie wiarą, ale zmocnion jest wiarą dawszy cześć Bogu.
2.WUJEK.1923W obietnicy téż Bożéj z niewiary nie wątpił; ale się umocnił wiarą, oddawszy chwałę Bogu,
3.RAKOW.NTI przeciw obietnicy Bożej nie sprzeczał niewiarą; ale się umocnił wiarą, dając chwałę Bogu.
4.GDAŃSKA.1881O obietnicy tedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa; ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu,
5.GDAŃSKA.2017I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu;
6.JACZEWSKIobjetnicy Bożej nie przyjął on z nieufnością, lecz z mocną wiarą:
7.SYMONO obietnicy Bożej nie wątpił przez niewiarę, ale mocny był w wierze, i dał chwałę Bogu:
8.MARIAWICITakże też nie wątpił w obietnicę Bożą jaką niewiarą, ale umocnił się wiarą, dając chwałę Bogu,
9.DĄBR.WUL.1973I co do obietnicy Bożej nie zachwiał się przez niedowiarstwo, ale umocniony wiarą dał chwałę Bogu,
10.DĄBR.GR.1961I co do obietnicy Bożej nie zachwiał się przez niedowiarstwo, ale umocniony wiarą dał chwałę Bogu,
11.TYSIĄCL.WYD5I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu
12.BRYTYJKAI nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu,
13.POZNAŃSKADzięki obietnicy danej przez Boga nie poddał się zwątpieniu, przeciwnie, wzmocnił swą wiarę, czcząc w ten sposób Boga.
14.WARSZ.PRASKAWobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do obietnicy Boga nie został zachwiany brakiem zaufania, lecz umocniony wiarą oddał chwałę Bogu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu.
17.TOR.PRZ.A wobec obietnicy Boga nie poddał się wątpliwościom wypływającym z niewiary, ale został umocniony wiarą i dał chwałę Bogu,