« Rzym 4:24 List do Rzymian 4:25 Rzym 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:24) Który wydan jest dla upadków naszych, i powstał dla sprawiedliwości naszej.
2.WUJEK.1923Który jest wydan dla występków naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
3.RAKOW.NTKtóry był wydan dla upadków naszych, a wzbudzon jest dla onego usprawiedliwienia naszego.
4.GDAŃSKA.1881Który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
5.GDAŃSKA.2017Który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
6.JACZEWSKIktóry był wydany za grzechy nasze, a zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego.
7.SYMONwydanego na śmierć za nasze przestępstwa, a zmartwychwstałego dla naszego usprawiedliwienia.
8.MARIAWICIKtóry został wydany za grzechy nasze i wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
9.DĄBR.WUL.1973który wydany został za grzechy nasze i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego.
10.DĄBR.GR.1961który wydany został za grzechy nasze i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego.
11.TYSIĄCL.WYD5On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
12.BRYTYJKAKtóry został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
13.POZNAŃSKAOn to został wydany z powodu naszych wykroczeń i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.
14.WARSZ.PRASKAktóry był wydany za grzechy nasze i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On został oddany w ofierze z powodu naszych fałszywych kroków oraz został wskrzeszony w celu uznania nas za sprawiedliwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia.
17.TOR.PRZ.Który został wydany z powodu naszych występków i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.