« Rzym 4:2 List do Rzymian 4:3 Rzym 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A co bo pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu, i policzono mu ku sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Bo co Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu jest ku sprawiedliwości.
3.RAKOW.NTCo bowiem Pismo mówi? A uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu ku sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem cóż Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i przyczytano mu to za sprawiedliwość.
5.GDAŃSKA.2017Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
6.JACZEWSKIBo co mówi pismo? Mówi ono: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.
7.SYMONBo cóż mówi Pismo? "Uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu to było ku sprawiedliwości".
8.MARIAWICIBo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i było mu to poczytane ku sprawiedliwości.
9.DĄBR.WUL.1973Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość.
12.BRYTYJKABo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.
13.POZNAŃSKACóż bowiem mówi Pismo? "Abraham zawierzył Bogu i to uznano mu jako usprawiedliwienie".
14.WARSZ.PRASKACóż bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem co mówi Pismo? A Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone ku sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość.
17.TOR.PRZ.2023Bo co mówi Pismo? A Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość.