« Rzym 4:8 List do Rzymian 4:9 Rzym 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto ta błogość na obrzezanieli, czyli i na napłetek? Bo mówimy, że policzona Abrahamowi wiara ku sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923To tedy błogosławieństwo w obrzezaniuli tylko jest, czyli téż w odrzezku? Albowiem powiadamy, iż poczytana jest wiara Abrahamowi ku sprawiedliwości.
3.RAKOW.NTSzczęśliwość tedy ta na obrzeskęli przychodzi, czyli też na nieobrzeskę? Mówimy bowiem, iż poczytana jest Abrahamowi wiara ku sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881To tedy błogosławieństwo tylko na obrzezkę przychodzi, czy też na nieobrzezkę? Gdyż mówimy, iż wiara Abrahamowi jest przyczytana za sprawiedliwość.
5.GDAŃSKA.2017Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość.
6.JACZEWSKITo tedy błogosławieństwa czy ma dotyczeć tylko obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Powiedzieliśmy, że wiara usprawiedliwiła Abrahama.
7.SYMONA to błogosławieństwo czy tyczy się samych tylko obrzezanych, czy też i nie obrzezanych? O Abrahamie powiadamy, że wiara poczytana mu była ku sprawiedliwości.
8.MARIAWICI– To tedy błogosławieństwo w obrzezaniu tylko trwa, czyli też w nieobrzezaniu? Albowiem powiadamy, że poczytana jest Abrahamowi wiara ku sprawiedliwości.
9.DĄBR.WUL.1973A błogosławieństwo to, czy dotyczy samych tylko obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Powiadamy bowiem, że wiara poczytana została Abrahamowi ku sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961A błogosławieństwo to, czy dotyczy samych tylko obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Wszakże mówimy, że wiara poczytana została Abrahamowi ku sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto, czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość.
12.BRYTYJKACzy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem: Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość.
13.POZNAŃSKABłogosławieństwo to dotyczy więc obrzezanych czy też nie obrzezanych? Mówimy bowiem: "Abrahamowi uznano wiarę za usprawiedliwienie".
14.WARSZ.PRASKACzy to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy i nie obrzezanych również? Mówimy, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc to bogactwo jest tylko dla obrzezanych, czy i dla nieobrzezanych? Bo mówimy, że wiara została policzona Abrahamowi ku sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. Kiedy czytamy, że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość,
17.TOR.PRZ.2023Czy zatem to błogosławieństwo jest tylko dla obrzezanych, czy też dla nieobrzezanych? Mówimy bowiem, że wiara została policzona Abrahamowi za sprawiedliwość.